ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ 2021-2022

A N A K O I N ΩΣ H

ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ  Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 

Η Συνέλευση της Σχολής στις 19.10.2021 αποφάσισε την εγγραφή των φοιτητών οι οποίοι εισήχθησαν ως Αλλοδαποί-Αλλογενείς και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ για το παν/κό έτος 2019-2020,  την  Τετάρτη 27.10.2021 και ώρα 10.00, Ακαδημίας 45, 1ος όροφος, αίθουσα Β΄.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Αποφοιτήριο (Διαγραφή) σε περίπτωση φοίτησης σε άλλη Σχολή ή Τμήμα
  2. Εξουσιοδότηση από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, για την εγγραφή από άλλο πρόσωπο.

                             

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ