ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΟΜ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Κατά το χρονικό διάστημα από 2.6. έως 8.6.2024 μία εξαμελής ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Α. Ανδρουτσοπούλου, Α. Μελιγός, Μ. Πολύδωρα, Α. Ρήνα, Μ. Χούντα, Κ. Χριστοπούλου), συνοδευόμενη από δύο μέλη ΔΕΠ (Καθηγητής Δ. Τσικρικάς , Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαρκουλάκης) και δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές (Δρ. Δ. Παπανικολάου και Δρ. Ευάγγελος Ζιάκας), μετέβη στην Ομ. Γερμανία και συμμετείχε σε δύο σεμινάρια, τα οποία είχαν ως αντικείμενο την Πολιτική Δικονομία και διεξήχθησαν από κοινού με τις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Heidelberg, Freiburg, Göttingenκαι Konstanz.

Το πρώτο σεμινάριο διεξήχθη στις 3.6 και 4.6 στην Χαιδελβέργη και το δεύτερο στις 6.6.και 7.6 στην Konstanz, συμμετείχαν δε σε αυτά οι καθηγητές Bruns, Kern, Münch, Stadler, Τσικρικάς, ο επ. καθηγητής Μ. Μαρκουλάκης, οι ομ. καθηγητές Stürner και Κλαμαρής, καθώς επίσης μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές των πιο πάνω πανεπιστημίων. Όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς και οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, συμμετείχαν στα εν λόγω σεμινάρια με υψηλού επιπέδου εισηγήσεις στη γερμανική γλώσσα, η οποία ήταν η γλώσσα διεξαγωγής των σεμιναρίων, συγκέντρωσαν δε ιδιαιτέρως ευμενή σχόλια τόσο για το επιστημονικό επίπεδο των εισηγήσεων όσο και για τον άρτιο χειρισμό της γερμανικής γλώσσας και της νομικής ορολογίας.

Με τα εν λόγω σεμινάρια συνεχίσθηκε η παράδοση των ακαδημαϊκών και επιστημονικών επαφών και ανταλλαγών όχι μόνον των καθηγητών αλλά και των νεώτερων συναδέλφων (μεταδιδακτορικών ερευνητών), καθώς επίσης των φοιτητών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ  με καθηγητές και φοιτητές κορυφαίων νομικών σχολών της Ομ. Γερμανίας.

Η συμμετοχή αυτή διεύρυνε σε μεγάλο βαθμό τους επιστημονικούς ορίζοντες των φοιτητών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς και  τις προοπτικές συνεχίσεως των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό ή (και) σε διδακτορικό επίπεδο στις προαναφερόμενες κορυφαίες νομικές σχολές.