ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3.5.2022 & 4.5.2022

Ενόψει της ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών την Τρίτη 03/05/2022 και την Τετάρτη 04/05/2022 τα μαθήματα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου που διδάσκονται τις μέρες αυτές και τις ώρες 09.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. στην αίθουσα Οικονομίδη μεταφέρονται ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (κλιμάκιο: κλιμάκιο Λ-Ω/ διδασκόντες:Ηλιάδου - Κονδύλης) - Τρίτη 03/05/2022 και ώρα 11.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. στην αίθουσα 4.

ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (κλιμάκιο: κλιμάκιο Α-Λ/ διδασκόντες: Βλαχόπουλος - Χρήστου) - Τετάρτη 04/05/2022 και ώρα 11.00 π.μ.- 13.00 μ.μ. στην αίθουσα 2.