ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που δικαιούνται να εξεταστούν στο μάθημα "Δίκαιο & Οικονομία" (κατεύθυνση α’: Οικονομική ανάλυση του δικαίου), όπως προσέλθουν σε γραπτή εξέταση την Πέμπτη 20.06.2024 και ώρα 18.30 στις ακόλουθες αίθουσες:

ΑΙΘΟΥΣΑ 1: επώνυμα Α - Ε και ξενόγλωσσα 

ΑΙΘΟΥΣΑ 2: επώνυμα Ζ - Λ

ΑΙΘΟΥΣΑ 4: επώνυμα Μ - Ρ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ: επώνυμα Σ - Ω 

 

Επίσης, όσες/-οι δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά παρακαλούνται να προσέλθουν στις 19.00 στον προθάλαμο της Αίθουσας 1.