ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΛΙΒΑΔΑ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 42051/7.10.2020 που αφορά στη μονιμοποίηση της κυρίας Χριστίνας Λιβαδά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP15887).