ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λόγω έκτακτου και σοβαρού προβλήματος η Γραμματεία του Τομέα Διεθνών Σπουδών δεν λειτουργεί προσωρινά. Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν τα αιτήματά τους στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο (https://eprotocol.uoa.gr/) και να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο email: mtabari[at]law.uoa[dot]gr