CIVIS

NEW! CIVIS COURSES-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

Διαβάστε τις πληροφορίες για τα νέα CIVIS μαθήματα και δηλώστε συμμετοχή!

1) Τίτλος: "Coastal Geomorphology and Geoarchaeology"
"The CIVIS course in “Coastal Geomorphology and Geoarchaeology” is organized through the CIVIS partnership and hosted by the University of Bucharest. It will take place in the field, where students will be trained in coastal landforms and landscapes, and how these forms are affected by climate changes and human interventions".

CIVIS Focus Area: 
Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς (τελειόφοιτους), Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γεωλογία
Ημ/νιες διεξαγωγής:  5-9 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  17 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV Motivation letter στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evelpidou@geol.uoa.gr
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (physical)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Ρουμανία
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά
ECTS: 3
NB of CIVIS Scholarships: 20
 
Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evelpidou@geol.uoa.grΤέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.


2) Υπενθύμιση! Τίτλος: "Summer School: Microbiota in oral and digestive health"
"This CIVIS course involves laboratory and clinical activities as well as a series of seminars. The course will address laboratory/clinical units main methodology used in microbiome research including sample collection, sample storage, processing and sequencing. The aim is to provide some ideas for translational microbiome studies in Inflammatory Bowel Diseases (IBD) and other pathologies, technologies and computational tools used to characterize and study the microbiome, gastroenterology and hepatology clinical unit (inpatients, outpatients, endoscopy, interventional endoscopy, interventional radiology, liver transplantation, cell therapy)".

CIVIS Focus Area: 
Υγεία
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Επιστήμες Υγείας, Θετικές Επιστήμες και Μαθηματικά
Ημ/νιες διεξαγωγής: 11-15 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  [Παράταση!] 18 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV Motivation letter στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συντονιστών: Umberto.romeo@uniroma1.it,  Vincenzo.cardinale@uniroma1.itLorenzo.ridola@uniroma1.itAhmed.mohsen@uniroma1.it
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (physical)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Ρώμη, Ιταλία
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά (Β2)
ECTS: 1.5
NB of CIVIS Scholarships: 20
Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Umberto.romeo@uniroma1.it,  Vincenzo.cardinale@uniroma1.itLorenzo.ridola@uniroma1.itAhmed.mohsen@uniroma1.it. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

3) Τίτλος: "Multiculturalism and cultural heritage - Rediscovering, telling and sharing the visual imprints and fragments of the metamorphosis"
"The third edition of this CIVIS course starts from this framework, focusing on visual languages from the cognitive-rational and affective-emotional levels. This experimentation will begin by exploring Rome's city, a melting pot of European and non-European identities. Students will rediscover the multicultural imprints, primarily visual, leftover time by the communities that have lived here. This experience will be crucial to define visual paths that describe this exceptional multi-cultural environment. These rediscoveries will then be reinterpreted through a training program centred on the relationship between "images and words". It will allow building narratives that offer engaging and inclusive experiences for sharing the values of cultural heritage. During the first week, students will attend university lessons in the morning, discovering Rome in the afternoon, where they will practice what they previously studied. Students will work on seminars with their teachers both in class and on the site selected during the second week".

CIVIS Focus Area: Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Τέχνες, ΜΜΕ, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γεωγραφία, Επιστήμες Περιβάλλοντος
Ημ/νιες διεξαγωγής: 27 Ιουνίου- 8 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV Motivation letter στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civis.metamorphosis.rm2022@gmail.com
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (physical)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Ρώμη, Ιταλία
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά (Β1)
ECTS: 4
NB of CIVIS Scholarships: 19
Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civis.metamorphosis.rm2022@gmail.com. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

4) Τίτλος: "Heritage and innovation: Art nouveau, a laboratory for past, present and future challenges"
"The summer school will shed light on how Art nouveau blossomed in Brussels and will allow participants to discover the city in the footsteps of pioneers such as Victor Horta, Paul Hankar and Henry van de Velde. Participants will also address how the movement spread across Europe and infused society well beyond architecture. They will examine how Art Nouveau can act as a laboratory to tackle current and future challenges related to preservation and renovation, cultural heritage and tourism, as well as the role of heritage as an economic resource. With a view to foster transdisciplinary, participants will also broaden their perspectives by reflecting on the link between Art Nouveau shapes and recent outreaches in metamaterial physics, self-stable structures, and deployable structures".

CIVIS Focus Area: 
Πόλεις, Περιφέρειες, Κινητικότητες 
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ΜΜΕ, Τέχνες
Ημ/νιες διεξαγωγής: 29 Ιουνίου- 8 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά στη φόρμα
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (physical)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά (Β2)
ECTS: to be confirmed
NB of CIVIS Scholarships: 16
Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: summerschool@ulb.be. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

5) Υπενθύμιση! Τίτλος: "Culture heritage enhancement and the role of migration"

" The CIVIS Summer School aims are the following:
Learn how to use resource heritage and to enhance it
Learn socio-economic impacts at different levels and in the long term and what migration brings for the affected territories
Create an international ground of knowledge
Exchange knowledge in the field culture heritage between CIVIS and non-CIVIS Universities
Create a common teaching methodology
The major results should be the following:
Teaching methodology could become similar in every participant University
An absolute novelty will be the realization together with the students of the Summer School to prepare a digital platform that will be implemented and maintained in time".

CIVIS Focus Area: 
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 13-18 Ιουνίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: [Παράταση!] 20 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: civis.cultural2022@gmail.com
Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Ρώμη, Ιταλία
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
ECTS: 5
NB of CIVIS Scholarships: 32


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: civis.cultural2022@gmail.com. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα επισυναπτόμενα αρχεία και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

6) Υπενθύμιση! Τίτλος: "Sexual and reproductive health"

"The objective of this Summer School is to familiarise students with the clinical manifestations, diagnosis, medical and surgical management and prevention of the most common diseases of the female and male reproductive system, with a focus on infertility, contraception and sexual health.
This Summer School also involves opportunities for participating students to explore local culture with local students as guides".

CIVIS Focus Area: 
Υγεία
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς φοιτητές 
Πεδία Σπουδών: Επιστήμες Υγείας, Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά
Ημ/νιες διεξαγωγής: 27 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: [Παράταση!] 20 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV Motivation letter στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συντονίστριας: ilambrinoudaki@med.uoa.gr
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (physical)*
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Αθήνα
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά (Β1)
ECTS: 1-2
NB of CIVIS Scholarships: 40
*[Δεν προβλέπεται επιχορήγηση και κινητικότητα για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ] 

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ilambrinoudaki@med.uoa.gr. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.