ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΙΝΙΝΗ

Για περισσότερα εδώ