ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΕΝΙΕΡΗ

Για περισσότερα εδώ