ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΛΙΒΑΔΑ)

Για περισσότερα εδώ