ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 2020-2021

Από Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021  για λόγους ασφαλούς διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα συμμετέχουν στα μαθήματα, μόνο με τον Ιδρυματικό τους λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στα μαθήματα μέσω του e-class.