ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ "ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ"

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ»

 

                                                                                                          

Θέμα: Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του Π.Μ.Σ. «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο»

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται το διάστημα υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο έως και την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.