ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ)

 

Για περισσότερα εδώ