ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚ. ΚΑΤΗΦΟΡΗ)

 

Για περισσότερα εδώ