ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΡΡ 17041)

Για περισσότερα εδώ