ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΡΡ 17038)

Για περισσότερα εδώ