ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ECSL SUMMER COURSE ON SPACE LAW AND POLICY

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ECSL Summer Course on Space Law and Policy

Όπως κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαίου του Διαστήματος (European Center for Space Law, ECSL) διοργανώνει θερινά μαθήματα Δικαίου και Πολιτικής του Διαστήματος. Η φετινή θεματική των μαθημάτων είναι: «Space and Sustainability».

Τα θερινά μαθήματα του 2024 θα φιλοξενηθούν από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και  θα λάβουν χώρα στην Αθήνα26 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Βασικός σκοπός των εν λόγω θερινών μαθημάτων είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των φοιτητών γι’ αυτόν τον ειδικό κλάδο του Διεθνούς Δικαίου (Δίκαιο του Διαστήματος), καθώς και η παροχή των βασικών γνώσεων που συνιστούν την απαραίτητη αφετηρία προς περαιτέρω ακαδημαϊκή έρευνα ή επαγγελματική ενασχόληση.

Η συμμετοχή στα μαθήματα αποτελεί στοιχείο που θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη για την επιλογή της ομάδας φοιτητών που θα συμμετάσχει στο προσεχή  Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης για το Δίκαιο του Διαστήματος (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: α) να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (πλην, προφανώς, των πρωτοετών φοιτητών) β) να έχουν άρτια γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και γ) να έχουν γενικότερο ενδιαφέρον για το δίκαιο του διαστήματος και το δημόσιο διεθνές δίκαιο.

Δηλώσεις συμμετοχής, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλονται με email στον Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Κυριακόπουλο, στη διεύθυνση: yokygr@law.uoa.grέως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, με υποχρεωτικό κοινό θέμα (στο σχετικό email): «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΠΔ».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.esa.int/About_Us/ECSL_-_European_Centre_for_Space_Law/ECSL_Summer_Course_on_Space_Law_and_Policy