ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι κατά το Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 θα προσφερθεί το υποχρεωτικό μάθημα "Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος" ενώ το υποχρεωτικό μάθημα "Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο" θα προσφερθεί στο εαρινό εξάμηνο 2022-2023. 

Το μάθημα "Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος" θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη 15:00-17:00 στην αίθουσα Πανταζή και η έναρξη των παραδόσεων θα γίνει στις 5/10/2022.

Θα ακολουθήσει ανάρτηση του τροποποιημένου προγράμματος.