ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Στη φωτογραφία εξ αριστερών προς τα δεξιά: ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής κ. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Δημήτριος Σκαλτσούνης, η Διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου Δικαίου Καθηγήτρια κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Καθηγητής Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος και ο Σύμβουλος της Επικρατείας κ. Βασίλειος Ανδρουλάκης)

Στο γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας υπεγράφη την Πέμπτη 9.6.2022 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Πρόεδρο του ΣτΕ κ. Δημήτριο Σκαλτσούνη και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Καθηγητή κ. Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, το οποίο προβλέπει κοινές δράσεις και συνέργειες που αφορούν τόσο τις Προπτυχιακές όσο και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και τις πηγές τεκμηρίωσης των δύο Ιδρυμάτων.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ