ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Την  Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 θα υποστηριχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης  οι κάτωθι διδακτορικές διατριβές:

 

Αγγελική Σαρέλλα ώρα 16.00. Θέμα:" Η επίδραση των πορισμάτων της ιατρικής και μαιευτικής επιστήμης στη νομοθετική και νομολογιακή αντιμετώπιση των αμβλώσεων"

 

Αντώνιος Μανιάτης ώρα 17.30 Θέμα: « Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και ενεργειακή απόδοση δημοσίων κτιρίων»

 

Οι υποστηρίξεις των διδακτορικών διατριβών  θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης με τους παρακάτω συνδέσμους:

 

Αγγελική Σαρέλλα

 

Join Skype Meeting

 

 

 <https://meet.lync.com/o365.uoa.gr/avarver/1SQT5KB8>

https://meet.lync.com/o365.uoa.gr/avarver/1SQT5KB8

 

 

<https://support.office.com/client/results.aspx?Shownav=true&lcid=1033&ns=SK

FBWA&version=15&ver=15&HelpID=SfBWebSched1002> First Skype Meeting?

 

 

Αντώνιος Μανιάτης

 

 

<https://meet.lync.com/o365.uoa.gr/avarver/EICFPVV7>

https://meet.lync.com/o365.uoa.gr/avarver/EICFPVV7

 

 

 

https://support.office.com/client/results.aspx?Shownav=true&lcid=1033&ns=SK

FBWA&version=15&ver=15&HelpID=SfBWebSched1002> First Skype Meeting?