ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣ. Κ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (22.07.2020)

Την  Τετάρτη   22 Ιουλίου   2020  και ώρα 14.00 θα υποστηριχθεί  η διδακτορική  διατριβή της υποψήφιας διδάκτορος Κ. Νασοπούλου με θέμα: Η κοινωνική προστασία του παιδιού στην ελληνική έννομη τάξη»

Οι υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής θα γίνει  μέσω τηλεδιάσκεψης με τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Διατριβή με θέμα «Η κοινωνική προστασία του παιδιού στην ελληνική έννομη τάξη»

Wednesday, July 22, 2020

14:00-17:00 (UTC+02:00) Athens, Bucharest

 

https://meet.lync.com/o365.uoa.gr/avarver/20W83HEK