ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2022-2023.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων και επιλαχόντων των Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής 2022-2023.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα με σειρά κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων των εισαγωγικών εξετάσεων των Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής, ακαδ. έτους 2022-2023