ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Γραμματείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες λόγω COVID-19 και για την προστασία της υγείας τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των πολιτών, καθώς και για την προσφορότερη εξυπηρέτησή τους, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα οι δυνατότητες που παρέχει η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για όσες εξαιρετικές περιπτώσεις δεν είναι εφικτό να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς) και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική παρουσία, επισημαίνεται ότι η Γραμματεία της Σχολής θα εξυπηρετεί μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας, όπως αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών και στις εκάστοτε σχετικές εγκυκλίους με τα ειδικότερα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης από τη λοίμωξη COVID-19 όπως ισχύουν κάθε φορά, με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Η υποβολή αιτήσεων/αιτημάτων προς τη Γραμματεία και τους Τομείς της Σχολής θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eprotocol.uoa.gr Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης του ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου του με τους αρμοδίους υπαλλήλους της Γραμματείας της Σχολής, πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η επικοινωνία με το προσωπικό της Γραμματείας και των Τομέων της Σχολής θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και μέσω τηλεφώνου στα τηλέφωνα και τα e-mails των αρμοδίων υπαλλήλων όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Σχολής  www.law.uoa.gr/prosopiko/techniko_kai_dioikitiko_prosopiko/

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία της Σχολής θα γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 11:00 με 13:00 μ.μ. για περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται εφικτή η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ