ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «MANFRED LACHS»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «MANFRED LACHS»

Καλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εικονικής δίκης για το Δίκαιο του Διαστήματος (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition) να αποστείλουν:

α) μια απλή αίτηση

β) σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter) και

γ) βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Κυριακόπουλου: yokygr@law.uoa.grέως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. 

Παράκληση, στο θέμα του σχετικού email να τεθεί: «ΑΙΤΗΣΗ MLSLMCC».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: α) να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (πλην, προφανώς, των πρωτοετών φοιτητών), β) να έχουν άρτια γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και γ) να έχουν έντονο ενδιαφέρον για το δημόσιο διεθνές δίκαιο και το αεροπορικό δίκαιο/δίκαιο εναέριου χώρου δ) Να έχουν την πρόθεση, εφόσον επιλεγούν, να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο για να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της προετοιμασίας.

Η προετοιμασία για το διαγωνισμό ξεκινά τον Οκτώβριο του 2024.

Η τελική φάση του διαγωνισμού θα λάβει χώρα τον Απρίλιο / Μάϊο του 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού: https://www.esa.int/About_Us/ECSL_-_European_Centre_for_Space_Law/Manfred_Lachs_Space_Law_Moot_Court_Competition