ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Αξιολόγηση Προπτυχιακών μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Καλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές  να συμπληρώσουν τα Έντυπα Αξιολόγησης των υποχρεωτικών μαθημάτων καθώς και των μαθημάτων επιλογής που δήλωσαν και παρακολουθούν  κατά το χειμερινό εξάμηνο, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, τα οποία θα είναι  διαθέσιμα  από  04/12/2023 έως και 12/01/2024  στον διαδικτυακό τόπο

http://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=1&departmentId=40&orderByDate=1

Η ως άνω αξιολόγηση  είναι  υποχρεωτική  και επιβάλλεται  από το νόμο.

Η σύνδεση μέσω της οποίας λειτουργεί το σύστημα είναι ασφαλής.

Η ανωνυμία διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.

Κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αλλά και η καταγραφή των σχολίων και των απόψεων  των προπτυχιακών φοιτητών   αποτελούν σημαντική βοήθεια στη συνεχή προσπάθεια καταγραφής και αναβάθμισης της ποιότητας  της εκπαιδευτικής διαδικασίας