ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

Καλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές  να συμπληρώσουν τα Έντυπα Αξιολόγησης των υποχρεωτικών μαθημάτων καθώς και των μαθημάτων επιλογής που δήλωσαν και παρακολουθούν κατά το εαρινό εξάμηνο, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, τα οποία θα είναι  διαθέσιμα από 17/05/2024 έως 15/06/2024 στον διαδικτυακό τόπο

http://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=1&departmentId=40&orderByDate=1

Η ως άνω αξιολόγηση είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται από το νόμο.

Η σύνδεση μέσω της οποίας λειτουργεί το σύστημα είναι ασφαλής.

Η ανωνυμία διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.

Κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αλλά και η καταγραφή των σχολίων και των απόψεων των προπτυχιακών φοιτητών   αποτελούν σημαντική βοήθεια στη συνεχή προσπάθεια καταγραφής και αναβάθμισης της ποιότητας  της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ