ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Καλούνται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών   (2021-2022)  να συμπληρώσουν τα Έντυπα Αξιολόγησης των υποχρεωτικών μαθημάτων καθώς και των μαθημάτων επιλογής που παρακολουθήσαν  κατά το εαρινό  εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, τα οποία θα είναι  διαθέσιμα  από  Δευτέρα   23.05.2022  έως την  Παρασκευή  10.06.2022  στον διαδικτυακό τόπο

http://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=2&departmentId=213&orderByDate=1

Η ως άνω αξιολόγηση  είναι  υποχρεωτική  και επιβάλλεται  από το νόμο.   

Κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αλλά και η καταγραφή των σχολίων και των απόψεων  των μεταπτυχιακών φοιτητών   αποτελούν σημαντική βοήθεια στη συνεχή προσπάθεια καταγραφής και αναβάθμισης της ποιότητας  της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η σύνδεση μέσω της οποίας λειτουργεί το σύστημα είναι ασφαλής.

Η ανωνυμία διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.