ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΒΕΣΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

 

Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 43177/9.10.2020 που αφορά στη μονιμοποίηση του κ. Νικόλαου Βερβεσού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP15885).