ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 - 2024

Η τελετή αποφοίτησης των πτυχιούχων της Νομικής Σχολής της εξεταστικής περιόδου χειμ. εξαμήνου 2023 - 2024 θα διεξαχθεί, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Κεντρικού Κτηρίου του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30) σύμφωνα με τις οδηγίες διεξαγωγής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ  ως εξής:

•        Η παρουσία κάθε πτυχιούχου στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου.

•        Ο αριθμός των καλεσμένων/συνοδών των αποφοίτων που θα ορκισθούν, είναι αυστηρά στα τέσσερα (04) άτομα.

•        Η είσοδος των ορκιζομένων, των επισκεπτών (όχι περισσότεροι από τέσσερις (04) επισκέπτες για κάθε φοιτητή/τρια), καθώς και των διαπιστευμένων φωτογράφων από το ΕΚΠΑ θα γίνεται συγχρόνως από την κεντρική θύρα του κτηρίου της οδού Πανεπιστημίου 30, ενώ η αποχώρηση τους θα πραγματοποιείται από την πλαϊνή θύρα της οδού Ρήγα Φεραίου.

•        Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζόμενοι και οι επισκέπτες καλούνται να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής της τελετής (Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Κεντρικού Κτηρίου του Ε.Κ.Π.Α.) 60 λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής και να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

•        Επισημαίνεται ότι, η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

•        Οι χώροι είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους επισκέπτες. Δεν επιτρέπεται η παραμονή όρθιων στους χώρους διεξαγωγής των τελετών.

•        Οι εκδηλώσεις ορκωμοσίας διεξάγονται χωρίς συνοδεία μουσικής ή χορωδίας.

•        Απαγορεύεται το διάλειμμα κατά τη διάρκεια της τελετής. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους.

•        Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κοινοτική Οδηγία 2016/679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι οι τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων του ΕΚΠΑ βιντεοσκοπούνται, ενώ κατά τη διάρκειά τους, λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζομένων και των παρευρισκομένων επισκεπτών. Η φωτογράφηση είναι προαιρετική. Η πώληση των φωτογραφιών δεν αποτελεί έσοδο του ιδρύματος.

•        Οι παρευρισκόμενοι κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας δύνανται να φωτογραφίζουν διακριτικά, αποκλειστικά και μόνον από την θέση στην οποία ευρίσκονται, καθ΄ όλη τη διάρκεια της τελετής.

•        Οι ορκιζόμενοι δύνανται να ενδύονται με τήβεννο, επιτηβέννιο (στο χρώμα της Σχολής) και καπέλο. (Η ένδυση του ορκιζομένου  με τήβεννο είναι προαιρετική). Κατά την παραλαβή και παράδοση της τηβέννου, του επιτηβεννίου και του καπέλου οι πτυχιούχοι θα υπογράφουν στον ονομαστικό πίνακα με απαραίτητη την παράδοση του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας, μέχρι το πέρας της ορκωμοσίας και της παράδοσης τηβέννου, επιτηβεννίου και καπέλου. Σε περίπτωση που ο ορκιζόμενος δεν παραδίδει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο – και μόνον αυτά – δεν θα του χορηγείται η τήβεννος ορκωμοσίας. Όσοι ορκιζόμενοι επιθυμούν να ενδυθούν με τήβεννο θα πρέπει να το δηλώσουν κατά της είσοδό τους για να τους κατευθύνουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γραμματείας.

*  Οι καθομολογήσεις θα παραδίδονται στους πτυχιούχους από τη Γραμματεία της Σχολής, την προηγούμενη ημέρα της ορκωμοσίας Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρες 9.00 π.μ. έως  12.00 μ.μ. (Ακαδημίας 45 Ισόγειο - θυρίδα 2) προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ώστε να μην παρακωλύονται οι επιβεβλημένες εργασίες κατά την ημέρα της τελετής ορκωμοσίας.
Επισημαίνεται ότι: όσοι πτυχιούχοι δεν έχουν παραδώσει την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα θα πρέπει να την επιστρέψουν πριν την ορκωμοσία.

* Αν υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση ως προς τρόπο διεξαγωγής της τελετής ορκωμοσίας θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

                                               Από τη Γραμματεία της Σχολής