ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στον σύνδεσμο (https://eudoxus.gr/Files/Nea_Paratasi_Dianomis_Didaktikwn_Syggrammatwn_Earinou_2023_2024.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με την εκ νέου παράταση της προθεσμίας για τη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.