ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 - 2024

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ                  

  17.6.2024

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ          

  17.6.2024

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ    

  19.6.2024

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ             

  21.6.2024

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ             

  21.6.2024

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                      

  26.6.2024       

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

        *

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  27.6.2024

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ          

  27.6.2024

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ    

  28.6.2024

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                                         

  1.7.2024

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ                 

  2.7.2024

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ   

  3.7.2024

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   

  8.7.2024

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ         

  8.7.2024

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ               

  8.7.2024

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ                           

*

 

*θα υπάρξει ενημέρωση από τον αντίστοιχο τομέα