Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Νομική Σχολή

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής, η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σε σαράντα ένα (41) μαθήματα εκ των οποίων:

  • τα τριάντα ένα (31) μαθήματα είναι υποχρεωτικά, και
  • τα δέκα (10) είναι μαθήματα επιλογής.

Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών της Νομικής Σχολής.

Η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άμεση επαφή με τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος.

Επιλεγόμενα είναι τα μαθήματα που ο φοιτητής είναι κατ' αρχήν ελεύθερος να επιλέξει ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Υποχρεούται όμως να επιλέξει έξι (6) τουλάχιστον μαθήματα (υποχρεωτικής επιλογής) από τους βασικούς κλάδους του δικαίου («ενότητες») που αντιστοιχούν στους Τομείς, στους οποίους διαιρείται οργανωτικά από άποψη ειδικότερου γνωστικού αντικειμένου η Νομική Σχολή.

Το πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής περιλαμβάνει ενενήντα πέντε (95) μαθήματα, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε:

  • τριάντα ένα (31) μαθήματα υποχρεωτικά
  • τριάντα ένα (31) μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής
  • τριάντα τρία (33) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής κατανέμονται ανάλογα με τη συγγένεια του γνωστικού τους αντικειμένου σε πέντε (5) ενότητες:

α) Γενικής Θεωρίας, Ιστορίας και Εκκλησιαστικού Δικαίου,

β) Ιδιωτικού Δικαίου,

γ) Δημοσίου Δικαίου,

δ) Ποινικών Επιστημών και

ε) Διεθνών Σπουδών.

Οι εξετάσεις γίνονται από το διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε καθορισμένη ύλη. Οι εξετάσεις μπορεί να γραπτές ή προφορικές. Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν-δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5) και χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα μιας συμπληρωματικής εξετάσεως. Εάν ο φοιτητής αποτύχει και στη συμπληρωματική εξέταση, τότε θα πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.

Ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που προσφέρει κάθε υποχρεωτικό μάθημα, ισούται με το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και το ήμισυ των ωρών φροντιστηριακών ασκήσεων, εφόσον οι ώρες αυτές είναι τουλάχιστον δύο.

Οι φροντιστηριακές ασκήσεις δεν είναι αυτοτελή μαθήματα, αλλά συμπληρώνουν τη διδασκαλία κάθε μαθήματος, με την εμπέδωση της ύλης, που έχει διδαχθεί και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τις παραδόσεις. Τα φροντιστήρια διεξάγονται σε ολιγομελείς ομάδες φοιτητών, γεγονός που επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή τους σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό οι φροντιστηριακές ασκήσεις συμβάλλουν αποφασιστικά στην πληρέστερη κατανόηση της ύλης κάθε μαθήματος.

Τα μαθήματα εφαρμογών/συνθέσεων έχουν επίσης ιδιαίτερη συμβολή στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων. Τα μαθήματα των εφαρμογών συνθέτουν τους επιμέρους τομείς των βασικών κλάδων του δικαίου και εμβαθύνουν μεθοδικά και συστηματικά με την επεξεργασία της νομολογίας και πρακτικών θεμάτων και τη διεξαγωγή «εικονικών» ή «εκπαιδευτικών δικών» στην αντίληψη του εκάστοτε γνωστικού τους αντικειμένου. Οι εφαρμογές προσφέρονται για τον λόγο αυτό στα τελευταία εξάμηνα του προγράμματος σπουδών της Νομικής Σχολής και λαμβάνεται μέριμνα να παρέχονται σε περισσότερα κλιμάκια φοιτητών, ώστε να καθίσταται δυνατή η ενεργητική συμμετοχή τους.

Μεγάλη σημασία για την εξάσκηση των φοιτητών στην έρευνα και την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών καθώς και στη συμμετοχή τους σε γόνιμο κριτικό διάλογο έχουν τέλος τα σεμιναριακά μαθήματα, τα οποία βασίζονται σε εισηγήσεις φοιτητών και επακολουθούσα επιστημονική συζήτηση. Τα σεμινάρια διεξάγονται με την ενεργητική συμμετοχή περιορισμένου αριθμού φοιτητών, των τελευταίων κυρίως εξαμήνων.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του ελέγχου της αυθεντικότητας (originality check) και της λογοκλοπής (plagiarism) των προπτυχιακών εργασιών, καθώς και των διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών που κατατίθενται από τους φοιτητές και τους σπουδαστές, χρησιμοποιείται από το ΕΚΠΑ το λογισμικό TURNITIN, το οποίο διατίθεται και στα μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας.

Πληροφορίες για το TURNITIN και τη χρήση του υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.