Menu

Νομική Σχολή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σπουδές

Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1972 (βαθμός «άριστα»)

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Tübingen, 1976. Θέμα διατριβής ”Schlechterfüllung beim Vertrag zugunsten Dritter” (βαθμός “magna cum laude”)

Ακαδημαϊκή  Θέση

Επιμελητής της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1977

Υφηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1983 (θέμα υφηγεσίας «Οι καταπλεονεκτικές δικαιοπραξίες»)

Επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1984

Αναπληρωτής καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989, Sabbatical Oxford, 1989-1990

Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1994

Ομότιμος Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2016.

Τομέας

Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο γραφείου

210 3341154

FAX

210 6826952

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

apostoloupap@yahoo.gr

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή 10.30-12.00

Διδασκαλία Μαθημάτων

Ενοχικό Δίκαιο και Συνθέσεις Αστικού Δικαίου σε προπτυχιακό επίπεδο

Μεθοδολογία Ιδιωτικού Δικαίου σε Μεταπτυχιακό επίπεδο

Διοικητικό Έργο

Διευθυντής Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου 2004-2006

Διεθνείς Δραστηριότητες

Διεθνείς Συμβολές σε τιμητικούς Τόμους για ξένους καθηγητές, όπως κ.κ. H. P. Westermann, Klaus Hopt, Rolf  Stürner, κλπ.

Συγγραφικό Έργο

Βιβλία:

 1. ”Schlechterfüllung beim Vertrag zugunsten Dritter”, 1976
 2. «Οι καταπλεονεκτικές δικαιοπραξίες», 1983
 3. «Περί των ορίων της προστατευτικής παρεμβάσεως του δικαστή στη σύμβαση. Προς μία γενική θεωρία περί καταχρήσεως της συμβατικής ελευθερίας», 1991 «Η απαλλακτική ρήτρα για την ευθύνη της Τράπεζας στην υπόθεση του μεγάλου ριφιφί», 1995. ΚριτΕ 1995, σελ. 131-218
 4. «Η ευθύνη της Τράπεζας ως αναδόχου εκδόσεως κινητών αξιών», 1998
 5. «Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου και Ερμηνεία των Δικαιοπραξιών», 2000
 6. «Το νέο Δίκαιο της Ευθύνης του Πωλητή», 2003
 7. «Η Φαουστική Συμφωνία», 2004
 8. «Σύνταγμα και Αυτοτέλεια του Αστικού Δικαίου», 2006
 9. «Ελευθερία της Τέχνης και δικαίωμα της προσωπικότητος», 2008
 10. «Οι δικαιοηθικές αρχές στο Ενοχικό Δίκαιο του Μιχ. Π. Σταθόπουλου», 2005
 11. Δ/ση σειράς 11 Πραγματειών: «Πραγματείες Αστικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007-2011
 12. «Δικαιοπραξίες αντίθετες προς τα χρηστά ήθη, Άρθρα ΑΚ 178, ΑΚ179», 2012
 13. «Μελέτες Αστικού Δικαίου», 2012
 14. «Ζητήματα του Δικαίου της Παραγραφής», 2015
 15. «Στο Λυκόφως του Λαϊκισμού», 2016

 

Άρθρα/Συμβολές:

 

 1. Τύχη της υποθήκης σε μηχανήματα με τον ν. 4112/1929 σε περίπτωση αποχωρισμού τους από το ενυπόθηκο ακίνητο, ΝοΒ 30, (1982), 391 επ. και ΤιμΤόμ Αλ. Λιτζερόπουλου, 1985,  σ. 261 επ.
 2. Το μέτρο της επάχθειας της παροχής και η έκταση της διορθωτικής επεμβάσεως του δικαστή στη σύμβαση κατ’ ΑΚ 388, ΝοΒ 33 (1985), 940 επ. και ΤιμΤόμ Ανδρ. Γαζή, 1994, σ. 477 επ.
 3. Νομική φύση και λειτουργία του δικαιώματος από την κληροδοσία, (Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1995-1996 ΑΚ), ΝοΒ 36 (1988), 873 επ.
 4. Έννοια και λειτουργία των χρηστών ηθών στην ΑΚ 919, Πειραϊκή Νομολογία τομ. 13, τευχ. 1 (1991), 53 επ. = ΝοΒ 40  (1992), 509 επ.
 5. Καταπιστευτική υποκατάσταση και οικογενειακή κληροδοσία (ΑΚ 2009, 2010) ΝοΒ 41, (1993), 417 επ. και ΤιμΤόμ Ν. Παπαντωνίου, 1996, σ. 623 επ.
 6. Δυνατότητα μελλοντικού προσδιορισμού της παροχής με κοινή συμφωνία των μερών, ΚριτΕ 1994/1, σελ. 113-139.
 7. Σκέψεις πάνω στη ratio της απαγορεύσεως των καταδυναστευτικών Συμβάσεων, ΝοΒ 43, (1995), 193 επ.
 8. Δύο ανοικτά ακόμη ζητήματα του δικαστικού ελέγχου της καταχρηστικότητας συμβατικών όρων, Τόμος Πρακτικών: 1995, σελ. 171-186. 1ον Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων, “Σύγχρονα ζητήματα Αστικού Δικαίου πέρα από το σύστημα του Αστικού Κώδικα”, 1994.
 9. Rebus sic stantibus und Vertragskorrektur auf Grund veränderter Umstände im griechischen Recht, ERPL, τόμος 6   (1998), 303 επ.
 10. Η σχέση του Goethe με την νομική επιστήμη, Γενέθλιον Απ. Στ. Γεωργιάδη, Τομ ΙΙ, 2006, σ. 2721 επ.
 11. Προσημείωση Υποθήκης επί ακινήτου κειμένου σε παραμεθόριο περιοχή, σύμφωνα με το άρθρ. 25 επ. ν. 1892/90, ΝοΒ  54 (2006), 796 επ. και ΤιμΤόμ Κ. Κεραμέως, 2010, τομ. ΙΙ, σ1111.
 12. 12.  Η χρηματική ικανοποίηση επί συλλογικής αγωγής ως μέσον καταπολεμήσεως των καταχρηστικών ΓΟΣ – Μια ποινή χωρίς συνταγματικές εγγυήσεις, ΧρΙΔ έτος Ζ΄, (2007), 289 επ. και ΤιμΤόμ Γ. Καλλιμόπουλου, 2010, σ. 471 επ.
 13. Σκέψεις πάνω στον νέο νόμο 3587/07 για την προστασία των καταναλωτών, ΕλλΔνη  49, (2008), 660 επ.  και ΤιμΤόμ Π. Γέμτου.
 14. Η έννοια του καταναλωτή σήμερα. Ιδίως στις καταρτιζόμενες με ΓΟΣ πιστωτικές συμβάσεις = ΔΕΕ 2010, 4επ., ΤιμΤόμ Ν. Ρόκα, 2012, σ. 743 επ.
 15. Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας για σπουδαίο λόγο (ΑΚ 672) και Κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281),  ΤιμΤόμ Μιχ. Π. Σταθόπουλου, 2010, σ. 2031 επ.
 16. 16.  “Ιωάννης Μιχ. Σόντης”, ΝοΒ 58, (2010),  1 επ. και ΤιμΤομ Ι. Σπυριδάκη.
 17. 17.  Παπανικολάου/Αντ. Καραμπατζός. Η ρήτρα ”non reliance” στην πώληση Επιχειρήσεως ως ρήτρα κινδύνου ΧρΙΔ 2010, 401 επ., ΤιμΤομ Αντ. Αντάπαση.
 18. Επιφύλαξη στον Εκχωρητή της εξουσίας εισπράξεως, ιδίως επί εξασφαλιστικής εκχωρήσεως  ΕλλΔνη 52 2011, 309 επ., ΤιμΤομ Μαριάννου Καράση.
 19. 19.  Η υπερημερία του δανειστή ως παράβαση συμβατικής υποχρεώσεως ΝοΒ 59 (2011), 681 επ., ΤιμΤομ Σπ. Τρωιάνου.
 20. Παπανικολάου/Λαδογιάννης, Σύγκρουση μεταξύ υποθήκης σε μηχανήματα κατά τον ν. 4112/1929 και ενεχύρου με δημοσίευση κατά τον ν. 2844/2000, ΤιμΤομ Ισμ. Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη 2011, σ. 399 επ.
 21. 21.  Η συγκεκριμενοποίηση της αντιθέσεως στα χρηστά ήθη (ΑΚ 178) μέσω της συγκροτήσεως τυπικών ομάδων περιπτώσεων, ΤιμΤομ Φιλ. Δωρή.
 22. 22.  Παπανικολάου/Γ.Γεωργιάδης, Η εγγύηση ανωτάτου ποσού - Εξακολούθηση της ευθύνης του εγγυητή και μετά τις ενόμενες από τον πρωτοφειλέτη καταβολές, ΧρΙΔ 2012, 721 επ., ΤιμΤομ Παν. Λαδά.
 23. Konstitutionalisierung des Zivilrechts in Griechenland, Festschr. fűr  H.P. Westermann, 2008, σ. 553 επ.
 24. Παπανικολάου/Αντ. Καραμπατζός, Wucherähnliche Geschäfte, Funktionsstatt Sittenwidrigkeit, Festschrift für Rolf Stürner, 2013.
 25. Αδρανείς Καταθετικοί Λογαριασμοί (άρθρα 6-10 του Ν 4151/2013), ΔΕΕ 2014, σ.3 επ. & ΤιμΤομ Σπ. Βρέλλη 2014, σ.711επ.
 26. Η ρύθμιση της παραγραφής στον Αστικό Κώδικα και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ΧρΙΔ 2014, 81 επ.
 27. Περί του ακατασχέτου της απαιτήσεως του δανειολήπτη προς καταβολή του οφειλόμενου από την Τράπεζα ποσού από δάνειο συναινετικό (σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως), ΧρΙΔ ΙΣΤ/2016 σ. 321επ.
 28. Δυνατότητα εφαρμογής των περί κοινού λογαριασμού διατάξεων και  επί χρηματοπιστωτικών μέσων (κυρίως άϋλων εταιρικών ομολόγων), ΧρΙΔ ΙΖ/2017σελ.81 επ. & ΤιμΤομ Αθ. Παπαχρίστου, 2017
 29. Τραπεζικοί ΓΟΣ αντίθετοι προς τις περί ακατασχέτου και ανεκχωρήτου των απαιτήσεων μισθών και συντάξεωνδιατάξεις – Και η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ως «πανωπροίκι», ΧρΙΔ ΙΖ΄/2017, σ. 722 επ.
 30. Προς μιαν εναρμονισμένη με το δίκαιο του ΑΚ      ερμηνεία των ειδικών (αστικών) νομοθετημάτων, ΧρΙΔ 2018, σ. 241επ.
 31. Ένα διορθωτικό παράγγελμα της αρχής της καλής πίστεως (ΑΚ 288) και ολόκληρες συμβάσεις μετατρέπονται σε «παλιόχαρτα», NoB 66 (2018)