Menu

Νομική Σχολή

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΛΛΗΣ

Ιδιότητα

Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

 

 

Σπουδές

Νομικές Σχολές Αθηνών, Παρισίων και Freiburg i.Br.

Διεύθυνση Γραφείου:

Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, γραφ. 8

Τηλέφωνο:

210  368 8389, 210 368 8376

fax

210  368 8375

e-mail:

vrellis[at]law.uoa[dot]gr

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά

 1. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 2. Δίκαιο Αλλοδαπών
 3. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
 4. Σεμινάριο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
 5. Συγκριτικό Δίκαιο /(κατά παρελθόντα έτη)

 

Μεταπτυχιακά

 1. Ειδικά Θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
 2. Ζητήματα γενικής θεωρίας του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (κατά το παρελθόν)
 3. Ζητήματα ενοχικού διεθνούς δικαίου (κατά το παρελθόν)
 4. Ζητήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου (κατά το παρελθόν)

 

Στο πλαίσιο ERASMUS

 1. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (στη γαλλική γλώσσα) (κατά παρελθόντα έτη)
 2. Γαλλική νομική ορολογία (κατά παρελθόντα έτη)

 

Ελεύθερα (εκτός προγράμματος) σεμινάρια

 1. Σχεδόν κατ’ έτος εξετάζονται διάφορα ζητήματα  ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (περισσότερα από 20 σεμινάρια σε ισάριθμα διαφορετικά θέματα) σε προπτυχιακό επίπεδο.
 2. Κατά διάφορα ακαδημαϊκά έτη ενημερωτικά σεμινάρια σε υποψήφιους διδάκτορες και άλλους (μεταπτυχιακούς) ενδιαφερομένους
 

 

 

Άλλες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ενασχολήσεις

 
 • Διευθυντής του Τομέως Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών (1991-1992 και 1996-1997)
 • Διευθυντής του Σπουδαστηρίου Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 1990)
 • Δικηγόρος Αθηνών
 • Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνης)
 • Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Commission Internationale de l´état civil
 • Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ιθαγενείας (Υπουργείο Εσωτερικών κλπ)
 • Διετέλεσε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών
 • Διετέλεσε μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος
 • Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
 • Ιδρυτής και Διευθυντής του Περιοδικού «Κοινοδίκιον» (Επιθεώρησις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) (έτη 1-9)
 • Διευθυντής του περιοδικού Revue Hellénique de Droit International
 • Membre associé της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου
 • Μέλος της Association Internationale des Sciences Juridiques και εκπρόσωπος στο Συμβούλιο της Ενώσεως αυτής
 • Ιδρυτικό Μέλος του Groupe Européen de Droit International Privé
 • Μέλος διαφόρων άλλων Ενώσεων
 • Enseignant invité στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Panthéon-Assas Paris II (1993) και του Πανεπιστημίου Paris XIII (2008, 2009, 2010)
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδος στη Συνδιάσκεψη Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (15η, 16η και 17η Διπλωματικές Διασκέψεις και διάφορες Ειδικές Επιτροπές) καθώς και σε διάφορους άλλους διεθνείς οργανισμούς (UNIDROITUNCITRALCIEC)
 • Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ε.Κ.
 • Δίδαξε και έδωσε διαλέξεις και μετέσχε (με εισηγήσεις) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διάφορα συνέδρια [Βαρκελώνη, Βιέννη, Βουδαπέστη, Bristol, Kopaonik (Σερβία), Κωνσταντινούπολη, Λευκωσία, Λουξεμβούργο, Λωζάννη, Montreal, Ουτρέχτη, Παρίσι, Πόλη του Μεξικού, Σεβίλλη, Σόφια, Στρασβούργο, Φλωρεντία, ,] κ.α., καθώς και στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης
 • Διοργάνωσε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις με συμμετοχή ελλήνων και ξένων επιστημόνων
 • Υπό την επιμέλεια και διεύθυνσή του εκδίδονται η σειρά «Δημοσιεύματα» της Ελληνικής Εταιρίας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (τ. 1-14) και η σειρά «Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου» (τ. 1-11)
 

 

 

Δημοσιεύσεις

1. Βιβλία:

 1. Το σήμα κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον (1972)
 2. Η καταστρατήγησις εις το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον (1979)
 3. Η εγγύηση κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (1983)
 4. Οι Συμβάσεις της Χάγης για τις υποχρεώσεις διατροφής (1988)
 5. Συγκριτικό δίκαιο (1988)
 6. Προβλήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στη σύμβαση εργασίας (1989)
 7. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (20083)
 8. Δίκαιο αλλοδαπών  (20032)
 9. Conflit ou coordination de valeurs en droit international privé – A la recherche de la justice, Recueil des cours 328 (2007) (Martinus Nijhoff Publishers, 2008)
 10. (ed.) Greek Private International Law – International Encyclopaedia of Laws (2009)

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

 1. Εισαγωγή εις το δίκαιον της καλουμένης επιστημονικής ιδιοκτησίας, ΝοΒ 1971 396- 400
 2. Υποκειμενικά και αντικειμενικά τινα στοιχεία εις τον αθέμιτον ανταγωνισμόν, ΑρχΝ 1971 337-346
 3. Εφεύρεσις προστατεύσιμος διά διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ΕΕΝ 1971 739-752
 4. Τινά περί της διακρίσεως των σχεδίων και υποδειγμάτων και του τρόπου προστασίας αυτών, ΝΔ 1971 406-411
 5. Η διακριτική λειτουργία του σήματος, ΕΕμπΔ 1973 453-481
 6. Η ευθεία αγωγή του θύματος αυτοκινητικού ατυχήματος κατά του ασφαλιστού του υπευθύνου εις το ιδ.δ.δ., ΑρχΝ 1974 481 επ.
 7. Les réactions de la doctrine à la creation du droit par les juges en droit international privé, in Travaux de l´Association Henri Capitant, Journées Italiennes, XXXI (1980)  405-413
 8. Ερμηνεία των άρθρων 25-33, 158-166 και 847-870 ΑΚ στον Αστικό Κώδικα των Γεωργιάδη/Σταθόπουλου
 9. La loi applicable au contrat de travail selon la jurisprudence grecque récente, RHDI 1981 49-60
 10. In fraudem legis domesticae agere κατά Wächter, in Αφιέρωμα στον Αλ. Λιτζερόπουλο (1985) 91-113
 11. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων (ισχύον σύστημα και βελτιώσεις του, in Η δραστικότητα της δικαιοσύνης (1987) 399-472
 12. Μεθοδολογικοί προβληματισμοί για την περίπτωση μεταβολής του ελληνικού ιδ.δ.δ., ΝοΒ 1989 33-41
 13. «L´application de la loi interne aux relations internationales», Questions of Civil Law Codification, ed. by A. Harmathy and A. Németh, Institute for Legal and Administrative Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1990, 192-200
 14. L´adoption en droit international privé, RHDI 1991 85-107
 15. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στις διεθνείς υιοθεσίες, in Οι «διεθνείς» υιοθεσίες – Δημόσια συζήτηση , Αθήνα, 4.2.1991 (1992) 7-20
 16. Influences juridiques étrangères et droit comparé dans la Grèce du XIXe siècle, in The Responsiveness of Legal Systems to Foreign Influences (Zurich 1992) 197-215
 17. Η Σύμβαση της Χάγης (5.10.1961) που καταργεί την υποχρέωση επικυρώσεως των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, in Τιμητικός Τόμος Γ. Μητσοπούλου (1993) 79-94
 18. Landesbericht Griechenland in Chr.v.Bar (Hrsg.), Deliktsrecht in Europa (1993)
 19. La circulation du modèle juridique français – Droit international privé (Rapport grec), in Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées franco-italiennes, XLIV (1993) 409-417
 20. Quelques remarques sur la désignation «frauduleuse» du lieu d´exécution de l´obligation, in Compétence judiciaire et exécution des jugements en Europe (1993) 83-85
 21. L´article 25 c.c. grec et la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Rev. Hell. Dr. Eur. 1994 893-915
 22. Le statut des biens culturels en droit international privé, in International Academy of Comparative Law – General Reports, XIV International Congress (Athens 1994) 221-249, και in AIDA V (1996) 345-373
 23. Η προστασία των ναυτικών δανειστών και το ελληνικό ιδ.δ.δ., in Η προστασία των ναυτικών δανειστών (1994) 106-130
 24. Das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, in Kolloquium über Privatisierung öffentlicher Unternehmen und vertragliche Schuldverhältnisse im Internationalen Privatrecht (1994) 59-73
 25. Σχέδια Συμβάσεως Unidroit και Κοινοτικής Οδηγίας για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών: Παράλληλη οπισθοδρόμηση; Αφιέρωμα στον Α. Γαζή (1994) 47-68. Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε και στην αγγλική: The Draft Unidroit Convention and the Proposal for a Council (EEC) Directive on the Return of Cultural Objects. A parallel retrogression? in Archaeological Heritage: Current Trends in its Legal Protection (1995) 173-192
 26. Ζητήματα διεθνούς προστασίας των πολιτιστικών αγαθών, in Προσφορά στον Ηλία Κρίσπη (1995) 71-99
 27. La justice “matérielle” dans une codification du droit international privé, in A.Borràs et al. (eds), E pluribus unum – Liber Amicorum G. Droz (1996) 541-562
 28. La preuve du droit applicable étranger, in Koinodikion 1996 255-276
 29. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνούς πωλήσεως εμπορευμάτων, Κοινοδίκιον 1996 21-42
 30. UNIDROIT-Konvention 1995 über gestohlene oder unerlaubt ausgeführte Kulturgüter – Bedeutung der lex originisin G. Reichelt (Hrsg.), Neues Recht zum Schutz von Kulturgut – Internationaler Kulturgüterschutz (Wien 1997) 69-93
 31. Le droit applicable aux sociétés en Grèce, Koinodikion 1997 1-22
 32. Le droit international privé vers la fin du vinghtième siècle: Avancement ou recul? RHDI 1998 103-122
 33. Οι Συμβάσεις των Βρυξελλών και του Λουγκάνο και η ενοποίηση του ιδ.δ.δ. στην Ευρωπαϊκή Ενωση, Κοινοδίκιον 1999 1-27
 34. Οι γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την ιθαγένεια (του 1997), Αρμ 1999 1314-1331
 35. La coopération internationale dans le domaine de la reconnaissance et de l´exécution des décisions étrangères rendues en matière familiale, in Essays in memoriam of J. Karakatsanis (1999) 741-767
 36. Überlegungen betreffend die Auslegung fremder Rechtsnormen, in Liber Amicorum Kurt Siehr (2000) 829-841
 37. Η Σύμβαση της Ρώμης (19.6.1980) για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές και το άρθρο 25 ΑΚ, ΝοΒ 2000 417-437
 38. Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε εργατικές διαφορές, ΕΕργΔ 2001 969-982
 39. International Business Transactions within the Framework of Legal Studies, in Koinodikion 2001 1-14
 40. Ζητήματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της διεθνούς Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για την εκχώρηση απαιτήσεων στο διεθνές εμπόριο (12.12.201), Κοινοδίκιον 2001 319-341
 41. Ο Ξένος στην Οδύσσεια, Αφιέρωμα στον αρχιεπίσκοπο Δημήτριο (2002) 169-185
 42. Some developments in Greek and EU Private International Law, Koinodikion 2002 167-194
 43. Εγγενείς αδυναμίες της Συμβάσεως της Ρώμης (19.6.1980) για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, in Η Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές – Δέκα χρόνια εφαρμογής της από τα ελληνικά δικαστήρια (Πρακτικά ημερίδας 14.2.2002), σελ.17-30
 44. La condition des étrangers dans les Lois de Platon, in Essays in honour of Is. De Magalhães Collaço I 649-667
 45. Κανόνες εφαρμοστέου δικαίου στη διεθνή σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εκχώρηση  απαιτήσεων στο διεθνές εμπόριο (12.12.2001), in Τιμητικός Τόμος Κ. Μπέη III (2003) 2041-2066
 46. La Convention d´Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés: Un acquis culturel, in International Protection of Cultural Objects – A view to the future (2003) 17-46
 47. Major problems of international civil procedure as compared to the ALI/Unidroit Principles and Rules, RHDI 56 (2003) 91-109
 48. Το εφαρμοστέο δίκαιο στη γονική ευθύνη και στα μέτρα προστασίας του παιδιού κατά τη Σύμβαση της Χάγης της 19.10.1996, in Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου (2004) 73-98
 49. Demosthenes against Neaera – Some remarks on the status of aliens in classical Athens, in Essays in Memory of Peter E. Nygh (2004) 455-468
 50. La notion de l´héritage culturel dans la nouvelle loi grecque sur la protection des antiquités, in Festschrift für Erik Jayme, t. 2 (2004) 1779-1788
 51. Η προστασία του καταναλωτού στο πεδίο της διεθνούς δικαιοδοσίας, in Τόμος προς τιμήν Παναγιώτου Α. Καργάδου (2004) 31-52
 52. Un juriste grec face au projet de procédure civile transnationale d’ALI/Unidroit, in Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde (2005) 819-829
 53. The new Act no 3028/2002 on the Protection of Antiquities and Cultural Heritage in Greece, in E. Schneider/R. Schneider (eds.), Cultural Property Protection, Istanbul Conference, Summer 2004, 97-132
 54. La protection du patrimoine culturel subaquatique: Regards sur la Convention de l´UNESCO de 2001, in Mélanges en l’honneur de J.D. González Campos, t. I (2005) 823-840
 55. The EC Court case law on the right of establishment of Companies and its impact on the law applicable to Legal Persons, in Festschrift für T. Ansay (2006) 461-483
 56. Το εφαρμοστέο δίκαιο σε κινητές αξίες που κατέχονται από ενδιάμεσα  πρόσωπα, ΔΕΕ 2006 229-234
 57. Επιλογή δικαίου από τα μέρη και δημόσια τάξη στο εμπορικό διεθνές δίκαιο, in Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου (2008) 3-29
 58. La légitimation d’un enfant né hors mariage: Une institution en déclin – Regards comparatifs sur le droit matériel et les conflits de lois, RHDI 2008 711-733
 59. “Abus” et “Fraude” dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, in Liber Amicorum H. Gaudemet-Tallon (2008) 633-646
 60. Μαριδάκης και Kelsen: Μια αντιπαράθεση ιδεών με αφορμή την «αναπαραπομπή», in Επιστημονικό Μνημόσυνο των Καθηγητών Γεωργίου Μαριδάκη και Ιωάννη Σπυρόπουλου (Αθήνα 18.5.2007) (2009)
 61. Ιθαγένεια και κατοικία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, in Το Συμβούλιο του Αποδήμου Ελληνισμού κατά το Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους – Ιστορία και Προοπτικές (Αθήνα, 11.4.2008) (2009)
 62. Απέλαση και ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, in Αλλοδαποί και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΔΣΑ 2009) 29-50
 63. Le traitement des déboutés du droit d’asile – Regards comparatifs, in Liber F. Pocar – Diritti individuali e giustizia internazionale (2009) 985-1003
 64. Sentencia (Gran Sala) de 28 de abril de 2009, Asunto C-420/07, Apostólides c. David Charles Orams y Linda Elisabeth Orams, in Revista Jurídica de Catalunya núm. 4-2009, 262-268

 

3. Σχολιασμοί Αποφάσεων:

 1. Παρατηρήσεις στην ΜΠΑθ 3689/71, ΕΕΝ 1972 88-92.
 2. Παρατηρήσεις στην ΕφΠατρ 218/73, Δ 1974 430-437.
 3. Σημείωση στην ΠρΕφ Θεσ/νίκης 7/87 ΝοΒ 1989 453-455.
 4. Chronique de jurisprudence grecque, JDI 1992 209-214.

 

4. Γνωμοδοτήσεις:

 1. Κύρος δανείων που συνομολογούνται σε συνάλλαγμα και εγγυήσεων που παρέχονται προς εξασφάλισή τους, Πειρ.Νομολ. 9 1 επ.
 2. Ζητήματα ιδ.δ.δ. επί ενεχυράσεως μετοχών – Κύρος δικαστικού πληρεξουσίου, ΕΕμπΔ 1989 150-160.
 3. (Κρίσπη Η. / Βρέλλη Σπ.) Υιοθεσία αλλοδαπού (αιγυπτίου) από Έλληνα, Κοινοδίκιον 1995 3-13.
 4. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβάσεις ασφαλίσεως, Κοινοδίκιον 1997 305-319.
 5. Ο περιορισμός της ευθύνης του πλοιοκτήτου - Σχέσεις ομοιομόρφου δικαίου και εθνικών κανόνων συγκρούσεως, Κοινοδίκιον 1998 43-61.
 6. († Α. Γαζή, Η. Κρίσπη, Γ. Κασιμάτη, Σπ. Βρέλλη) Οι περιορισμοί της νόμιμης μοίρας και το Σύνταγμα - Το πρόβλημα της συνταγματικότητας του άρθρου 21 του ν. 1738/1987, Κοινοδίκιον 2000 15-29.
 7. (Κ. Κεραμέως, Σπ. Βρέλλη, Αν. Γραμματικάκη-Αλεξίου) Κήρυξη  εκτελεστής στην Ελλάδα αλλοδαπής αποφάσεως που επιδικάζει punitive damages, Κοινοδίκιον 2000 31-36.

 

5. Βιβλιοκρισίες:

 1. Y. Serra, L’ obligation de non concurrence dans le droit des contrats (1970), ΕΕμπΔ 1971 475-477.
 2. M.-F. Baslez, L'étranger dans la Grèce antique (1984), Κοινοδίκιον 1995 163-168.
 3. M.Bogdan, Comparative Law (1994), Κοινοδίκιον 1995 397-406.
 4. Y. Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale II (1997), Κοινοδίκιον 1997 447-453.
 5. H. Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano - Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe (1996), Κοινοδίκιον 1998 287-290.
 6. J. Schapira / Catherine Kessedjian, Le droit européen des affaires (1997), Κοινοδίκιον 1998 421-425.
 7. A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers (1997), Κοινοδίκιον 1998 425-429.
 8. A. Bucher, Droit international privé suisse, Tome I/1: Partie générale – Conflits de juridictions (1998), Κοινοδίκιον 1999 329-334.
 9. F. Mádl / L. Vékás, The Law of Conflicts and of International Economic Relations, (1998) Κοινοδίκιον 2000 279-285.

 

6. Διδακτικά εγχειρίδια που διανέμονται για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 1. Σπ. Βρέλλη, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 2. Σπ. Βρέλλη, Δίκαιο αλλοδαπών
 3. Σπ. Βρέλλη, Συγκριτικό Δίκαιο (κατά παρελθόντα έτη)
 4. Σπ. Βρέλλη Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο–Φροντιστηριακή ύλη (κατά παρελθόντα έτη)