Menu

Νομική Σχολή

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΕΛΜΗΣ

Σπουδές

 

 

 

Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1978) 
D.E.A. Συγκριτικής ιστορίας και κοινωνιολογίας των δικαιικών συστημάτων (Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre, 1980) 
D.E.A. Ιστορίας της Αρχαιότητας (Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1981) Doctorat d'État (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre, 1986) 
Diplôme (École Pratique des Hautes Études, IVe Section, 1986)

Ακαδημαϊκή Θέση

Επίκουρος καθηγητής

Τομέας

Ιστορίας και θεωρίας του δικαίου

Τηλέφωνο

210 368 8635

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

helmand[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

Ιστορία δικαίου (Α᾽ εξάμηνο)
Αρχαία ελληνικά δίκαια (Β' εξάμηνο)
Το ζήτημα του φύλου και της έμφυλης διαφοράς: ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των δικαιικών θεσμίσεων και αναπαραστάσεων (Δ᾽ εξάμηνο)
Σεμινάριο Ιστορίας δικαίου (Η' εξάμηνο)
Law and Society in Ancient Greece (πρόγραμμα Erasmus)
Ιστορία αρχαίων δικαίων (Α'+Β' εξάμηνο Π.Μ.Σ.)

Διοικητικό Έργο

Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τμήματος
Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια:
 • Symposion 2005. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Salerno, 14-18 Σεπτεμβρίου 2005)
 • 60e Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité: La garantie des dettes dans les droits de l'Antiquité (Κομοτηνή, 26-30 Οκτωβρίου 2006)
 • Orient et Occident, processus d'acculturation. Deuxième Journée Kasra Vafadari (Nanterre, 15 Ιουνίου 2007)
 • Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2-6 Σεπτεμβρίου 2007)
 • Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique (Reims, 14-17 Mαΐου 2008)
 • Le droit, les sciences humaines, sociales et religieuses. Hommage à Jean Carbonnier (1908-2003) (Nanterre, 7-8 Νοεμβρίου 2008)
 • Third International Ptolemaic Colloquium: Ptolemaic Waterways and Power (Πειραιάς, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009)
 • Eπισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια: Paris X-Nanterre (Φεβρουάριος 1994, Απρίλιος 1996), Limoges (Μάρτιος 1999, Μάιος 2004), Panthéon-Assas Paris II (Απρίλιος 2008)
 • Μέλος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Droit et Cultures
 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. «La souillure du meurtre en Grèce ancienne: le témoignage d'Antiphon», Droit et Cultures 2 (1981), σελ. 122-131.
 2. «Complots et émeutes à Alexandrie: aspects de la pathologie politique sous les Ptolémées», Droit et Cultures, 8 (1984), σελ. 51-60.
 3. «Despotisme et répression : les limites du pouvoir ptolémaïque», σε: Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, 1990, σελ. 311-318.
 4. «Serment et pouvoir dans l'Égypte ptolémaïque», σε: R. VERDIER (επιμ.), Le serment. 1. Signes et Fonctions, Paris 1991, σελ. 137-153.
 5. «La terre, les hommes et les dieux: un litige de propriété foncière dans l'Égypte hellénistique», σε: S. ALLAM (επιμ.), Grund und Boden in Altägypten, Tübingen 1994, σελ. 327-340.
 6. «Le monde hellénistique et romain chez C. Cavafy: de l'histoire au mythe», Méditerranées 4 (1995), σελ. 155-172.
 7. Nomen. Συμβολή στη μελέτη του ρωμαϊκού ανθρωπωνυμίου, Αθήνα-Κομοτηνή 1997, 196 σελ.
 8. «Variations helléniques sur le thème de la tenure militaire», σε: J.-P. POLY - E. BOURNAZEL (επιμ.), Les féodalités, Paris 1998, σελ. 631-644.
 9. «Sépultures et rituels juridiques dans le monde grec ancien», σε: G. HOFFMANN (επιμ.), Les pierres de l'offrande. Autour de luvre de WClairmont, 2001, σελ. 175-182.
 10. «Ο Σόλων και η διεκδίκηση της Σαλαμίνας από τους Αθηναίους», σε: Αρχαία δίκαια και κοινωνία. Σύμμεικτα προς τιμήν Παναγιώτη Δ. Δημάκη, Αθήνα 2002, σελ. 405-415.
 11. «Entre les vivants et les morts. La fondation à la mémoire d'Aleximachos fils de Critolaos (IIe siècle av. J.-C.)», σε: G. THÜR - F. FERNANDEZ NIETO (επιμ.), Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, 2003, σελ. 463-480.
 12. «Jurer par l'empereur Constantin : une manifestation du culte impérial en Égypte», σε: F. SINI - P.P. ONIDA (εκδ.), Poteri religiosi e istituzioni : il culto di San Costantini Imperatore tra Oriente e Occidente, Torino 2003, σελ. 431-439.
 13. «Τριγονία: ευγενής καταγωγή και πολιτικά δικαιώματα στη ρωμαϊκή Αθήνα», σε: Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 1081-1093.
 14. «Η νομική προστασία των ζώων: ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση», σε: Ι. Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ - Α. Χ. ΜΠΡΕΔΗΜΑ (επιμ.), Η προστασία των ζώων και το δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 57-77.
 15. «La mort de l'esclave et le droit dans l'Antiquité grecque», σε: V. I. ANASTASIADIS - P. N. DOUKELLIS (επιμ.), Esclavage antique et discriminations socio-culturelles. Actes du XXVIIIe Colloque International du Groupement International de Recherche sur l'Esclavage Antique (G.I.R.E.A.), 2005, σελ. 91-105.
 16. «Le "degré zéro de l'écriture" du droit: à propos des décrets de fondation des cités coloniales», σε: P. SINEUX (επιμ.), Le législateur et la loi dans l'Antiquité. Hommage à Françoise Ruzé, Caen 2005, σελ. 127-137.
 17. «État et justice traditionnelle au Togo», σε: E. VENIZELOS - A. PANTÉLIS (επιμ.), Civilisations et droit public, Bibliothèque de droit public européen (vol. LXXIX), Londres 2005, σελ. 155-163.
 18. «Démocratie antique et projet de Constitution européenne», σε: D. DLUGOSZ (επιμ.), Grecs, Juifs, Polonais. A la recherche des racines de la civilisation européenne, Varsovie-Paris 2006, σελ. 33-41.
 19. «La privation de sépulture dans l'antiquité grecque», σε: E. CANTARELLA (επιμ.), Symposion 2005. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Vienne 2007, σελ. 259-268.
 20. «Justice d'outre-tombe: divinités perses dans des imprécations funéraires grecques», Droit et Cultures, numéro hors-série 2008 (Orient et Occident, processus d'acculturation), σελ. 23-34.