Menu

Νομική Σχολή

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ

Σπουδές

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Ερευνητική δραστηριότητα Παν/μιο   Μονάχου Ludwig Maximilian Universität.

Ακαδημαϊκή  Θέση

 Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας

 Ποινικών Επιστημών

Τηλέφωνο

 2103688609

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

artzannetis[at]tzannetislaw[dot]grartzanetis[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

 Ποινική Δικονομία

Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου – Ποινικής Δικονομίας

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Ειδικά Θέματα Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Ποινική Δικονομία και ΕΣΔΑ – Θέματα Ευρωπαϊκού Ποινικού  Δικονομικού Δικαίου

 

 

 

 

Συγγραφικό Έργο

 

 1. Βιβλία:

Moνογραφίες

 

 1. Η ταυτότητα της δικονομικής πράξης. Το πεδίο εφαρμογής της αρχής ne bis in idem και οι επιτρεπτές μεταβολές της ποινικής κατηγορίας (2010)
 2. Το μερικό δεδικασμένο στην ποινική δίκη (2001)
 3. Το πλαστό έγγραφο (1999)
 4. Η αποθετική υπαναχώρηση από την απόπειρα (1996)

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

(ενδεικτικώς)

Στη γερμανική γλώσσα

 1. Zur Freiwilligkeit des abgesprochenen Geständnisses (Το εκούσιο της συμπεφωνημένης ομολογίας), ZIS 2016, 281 επ. (http://www.zis-online.com/dat/artikel/2016_5_1011.pdf
 2. Von der "tätigen Reue" zum "Täter-Opfer-Ausgleich". Zielsetzungen und dogmatische Grundlagen des Schadenswiedergutmachungssystems im neuen griechischen Strafrecht, ZIS 2012, p. 132 (www.zis-online.com/dat/artikel/2012_4_657.pdf)

 

Στην ελληνική γλώσσα

 1. H εθνική συνταγματική ταυτότητα και η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως λόγοι μη εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης - Ο διάλογος μεταξύ ΔΕΕ και Ανωτάτων Εθνικών Δικαστηρίων για τη σχέση μεταξύ ενωσιακού δικαίου και εθνικών Συνταγμάτων, ΠοινΧρ ΞΘ' (2019). 321 επ.
 2. H Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ με τον Ν. 4489/2017, ΠοινΧρ ΞΗ' (2018), 81 επ. 
 3. Η μετεξέλιξη του παραδοσιακού υπερασπιστικού προτύπου - Ο νέος ρόλος του συνηγόρου στην ποινική διαπραγμάτευση (Plea Bargaining), ΠοινΧρ ΞΖ' (2017), 13 επ.  
 4. O ν. 4312/2014 για τη "ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών": Συστηματική θεώρηση και ζητήματα πρακτικής εφαρμογής, ΝοΒ 64 (2016), 1995 επ.
 5. Θεμελίωση και αποκλεισμός του αξιοποίνου με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ανωνύμων εταιρειών, ΠοινΔικ 2016, 647 επ.
 6. To Plea Bargaining και η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας - Συνηγορία υπέρ του νέου θεσμού, ΠοινΧρ ΞΣΤ' (2016), 14 επ.
 7. Η προβληματική της ανάκτησης περιουσίας σε: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα , τόμος 3 (2015), σελ. 699 επ.
 8. Περιορισμένο εθνικό και απεριόριστο διεθνές δεδικασμένο (Με αφορμή την απόφαση Μ. του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 5.6.2014, C – 398/12), ΠοινΧρ ΞΕ’ (2015), 166 επ.
 9. Η δωροδοκία ιδίως μέσω αφανών πόρων («μαύρα ταμεία») και η δωροληψία μέσω επιστροφών (“kick – back”) ως πράξεις απιστίας. Πάταξη της διαφθοράς και με τη βοήθεια του άρθρου  390 ΠΚ;, ΠοινΧρ ΞΓ’ (2013), 568 επ.
 10. Είναι πλαστό το έγγραφο, που καταρτίζεται με τη χρήση βίας, απάτης ή απειλής; ΠοινΧρ ΞΓ’ (2013), 241 επ.
 11. «Αποδεικτική βαρύτητα», «αξιοπιστία» και «δικαιότητα» των ανέλεγκτων μαρτυρικών καταθέσεων – Σκέψεις για τη φύση του δικαιώματος εξέτασης μαρτύρων κατηγορίας με αφορμή την απόφαση Ευρείας Συνθέσεως του ΕΔΔΑ Al-Khawaja και Tahery κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 15.12.2011, ΠοινΧρ ΞΒ’ (2012), 641 επ.
 12. Η έννοια της "εμπορίας ναρκωτικών" στα άρθρα 82 παρ. 10 και 8 περ. θ' ΠΚ, ΠοινΔικ 2011, 1119 επ.
 13. Η ταυτότητα της πράξης στο άρθρο 54 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν. 'Ενα πρόβλημα χωρίς ιδανική λύση; ΠοινΧρ ΝΗ' (2008), 777 επ.
 14. Το δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων κατηγορίας κατά το άρθρο 6 παρ. 3 δ' ΕΣΔΑ, ΠοινΧρ ΝΗ' (2008), 394 επ.
 15. Η δήμευση των νομιμοποιούμενων προϊόντων της εγκληματικής δραστηριότητας, σε: Πρακτικά του 4ου συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων με θέμα: "Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Καθαρή ή ελεύθερη κοινωνία;" 249 επ. 
 16. Ζητήματα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας σε διεθνή κείμενα. Το παράδειγμα της ΕΣΔΑ και του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ΠοινΧρ ΝΣΤ' (2006), 201 επ.
 17. Η ιδιοποίηση υπέρ τρίτου στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, ΠοινΧρ ΝΓ' (2003), 877 επ. 
 18. Η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης κατά το νέο άρθρο 187 ΠΚ, ΠοινΧρ ΝΑ’ (1991), 1016 επ.
 19. Το αθροιστικό σύστημα στο κατ’ εξακολούθηση έγκλημα και το ζήτημα της αναδρομικής εφαρμογής του άρθρου 98 παρ. 2 ΠΚ , ΠοινΧρ Ν’ (2000), 854 επ.
 20. Η αξιόποινη απόκτηση αποδεικτικών μέσων (ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 177 παρ. 2 ΚΠΔ), ΠοινΧρ ΜΗ’, 105 επ.
 21.  Ο ποσοτικός προσδιορισμός του περιουσιακού οφέλους στην κατ’ εξακολούθηση πλαστογραφία, ΠοινΧρ ΜΖ’, 598 επ.
 22. Η κακουργηματική υπεξαίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 375 παρ. 2 ΠΚ με το άρθρο 1 παρ. 9 Ν. 2408/1996, ΠοινΧρ ΜΣΤ΄, 1204 επ.
 23. Αποδεικτικές απαγορεύσεις και εναλλακτική νόμιμη κτήση αποδείξεων, ΜΝΗΜΗ ΙΙ (Δασκαλόπουλου, Σταμάτη, Μπάκα), τ. Β’, 649 επ.
 24. Η απρόσφορη προς παραπλάνηση νόθευση εγγράφου, ΠοινΧρ ΜΓ΄, 1339 επ.
 25. Ο διαζευκτικός δόλος, ΠοινΧρ ΜΒ’, 1148 επ.
 26. Η προβληματική της απόπειρας στην έμμεση αυτουργία, ΠοινΧρ ΜΑ’, 1073 επ.
 27. Είναι δυνατή ηθική αυτουργία σε μη δόλια πράξη; ΠοινΧΡ ΜΑ’, 618 επ.