Menu

Νομική Σχολή

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ-ΦΩΤΙΑΔΗ

Σπουδές

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Μάρτιο του 1979. Διδάκτορας του ίδιου Τμήματος τον Ιανουάριο του 1994.

Ερευνητική δραστηριότητα από το 1982 έως το 2012 για τις ανάγκες συγγραφής των μονογραφικών μελετών μου  στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου Ludwig Maximilian Universität, το 2007 στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγου (University of Chicago, Law School) και το 2011 στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

 

Ακαδημαϊκή  Θέση

  Καθηγήτρια  

 

Τομέας

Α' Ιδιωτικού Δικαίου

 

Τηλέφωνο

2103688435

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

kchrista@law.uoa.gr

'Ωρες Γραφείου

Βλ. σχετική ανακοίνωση ανά εξάμηνο

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Εμπράγματο Δίκαιο, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Σύγχρονες μορφές πιστωτικών συναλλαγών και τρόποι ασφάλισης των πιστώσεων, Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου στο Σεμινάριο Αστικού Δικαίου, Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (στα γερμανικά) στο πρόγραμμα Erasmus έως το 2009.

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Ερμηνεία νόμων και δικαιοπραξιών, νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας (leasing, factoring  κλπ) έως το 2005,  και μόνο κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 1995-1996  γενετική τεχνολογία και Αστικό Δίκαιο.   Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό, ερευνητικό πρόγραμμα β΄ κατεύθυνσης του ίδιου Τομέα, με αντικείμενο έρευνας κατά τον α' κύκλο λειτουργίας του (2001-2003)τη  σύμβαση έργου, και επί δύο συνεχείς κύκλους (2003-2005, 2005-2007)  με αντικείμενο έρευνας την πρώτη διετία «το παράνομο στην αδικοπρακτική ευθύνη» και τη δεύτερη διετία «τον αιτιώδη σύνδεσμο στην αδικοπρακτική ευθύνη». Το ακαδημαϊκό έτος (2008-2009) ολοκληρώθηκε άλλος ένας κύκλος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της ερευνητικής κατεύθυνσης με θέμα «τη σημασία της καλής πίστης στην αστική ευθύνη», στη διδασκαλία του οποίου επίσης συμμετείχα. Από την εκλογή μου στη βαθμίδα της  Αναπληρώτριας  Καθηγήτριας και συγκεκριμένα από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010  συντόνισα ένα νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο της ερευνητικής κατεύθυνσης του διετούς κύκλου σπουδών με θέμα «ιδιωτική αυτονομία και εμπράγματο δίκαιο», το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2011, ενώ κατά την  ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, στο πλαίσιο της ίδιας κατεύθυνσης του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου (ερευνητική κατεύθυνση – διετής διάρκεια) είχα την πρωτοβουλία για την έναρξη και τον συντονισμό νέου διετούς ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Σύγχρονα ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου», το οποίο ομοίως ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έτος 2013. Επιπροσθέτως από το έτος 2011 εισηγήθηκα και έγινε αποδεκτό το αίτημά μου για τη διδασκαλία  ενός νέου μαθήματος και ένταξή του στο ΠΜΣ της Α΄ Κατεύθυνσης με θέμα-πλαίσιο «Ειδικά θέματα στο σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης:θεμελίωση της ευθύνης και ζητήματα καθορισμού αποζημίωσης».

 

Διοικητικό Έργο

 

  Επί σειρά ετών μέλος της εξεταστικής επιτροπής κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων άλλων Σχολών για την εισαγωγή τους στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Τον Ιούνιο του 2003 συμμετείχα ως εκπρόσωπος του τότε τμήματος Νομικής στην κεντρική εξεταστική επιτροπή του πανελλήνιου διαγωνισμού συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων. Επί σειρά ετών  μέλος της επιτροπής του  Τμήματος Νομικής για το πρόγραμμα σπουδών. Τον Ιούνιο του 2010 συμμετείχα ως εκπρόσωπος του (τότε) Τμήματος Νομικής στην κεντρική εξεταστική επιτροπή του πανελλήνιου διαγωνισμού άμισθων υποθηκοφυλάκων. Τον Φεβρουάριο του 2015 ορίστηκα μέλος της εξεταστικής επιτροπής του πανελλήνιου διαγωνισμού των Ειρηνοδικών, διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016. Επανειλημμένως ήμουν μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής υποψηφίων διδακτόρων της Νομικής, ενώ από την εκλογή μου στη θέση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας έχω αναλάβει την επίβλεψη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής έξι υποψηφίων διδακτόρων, ένας εκ των οποίων, ο κ. Κίμωνας Σαϊτάκης, ολοκλήρωσε επιτυχώς την συγγραφή και υποστήριξή της. Ως εκπρόσωπος του Τομέα Α΄Ιδιωτικού Δικαίου συμμετείχα στην επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης της Σχολής (πρώην Τμήματος Νομικής) μας. Είμαι μέλος της επιτροπής Erasmus και ακαδημαϊκή υπεύθυνη για τη συνεργασία με γερμανικά και ισπανικά πανεπιστήμια.

Από τον Ιανουάριο του 2013  εκλέχτηκα  Διευθύντρια του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου, θέση που διατήρησα μέχρι τη λήξη της θητείας μου (18.6.2014). Παράλληλα συνεχίζεται η  άσκηση του λοιπού διοικητικού έργου, όπως γραπτές και προφορικές εξετάσεις φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), εποπτείες, διόρθωση φοιτητικών γραπτών και ασκήσεων, επίβλεψη και διόρθωση μεταπτυχιακών διπλωματικών  εργασιών, συμμετοχή στα όργανα του Τομέα και της Σχολής. Από τον Ιούνιο του 2014 έχω εκλεγεί μέλος της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής. Από τον Ιούνιο του 2015 ορίστηκα από τη Νομική Σχολή αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της Εθνικής Σχολής Δικαστών και του ΕΛΚΕ. Τον Δεκέμβριο του 2015 κληρώθηκα για μια διετία (2016-2017) τακτικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

 

 

 

Συγγραφικό Έργο

 

1. Βιβλία:

1.Επικαρπία σε επιχείρηση (διδακτορική διατριβή), Αθήνα 1994, σ.255.

2.Η εξασφάλιση του δανειστή με προσωπικές ασφάλειες εκ του νόμου , Αθήνα 2002, σ. ΧΧ και 240.

3.Αστική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα, θεμελίωση και ασφάλιση της ευθύνης, νομοθεσία - νομολογία, με τη συνεργασία των Νίκου Κουμουτζή και Κατερίνας Γεράκη, Αθήνα 2007, εκδόσεις «Δίκαιο και Οικονομία, Π.Ν.Σάκκουλας», σ. 491.

4. Επιμέλεια και διατροφή τέκνου, δικαίωμα επικοινωνίας, (νομοθεσία-νομολογία) με τη  συνεργασία του Νίκου Κουμουτζή, Αθήνα 2008, εκδόσεις «Δίκαιο και Οικονομία, Π.Ν.Σάκκουλας», σ. 420.

5.«Η ευθύνη του ανηλίκου και των εποπτευόντων αυτόν προσώπων στο δίκαιο των αδικοπραξιών», Αθήνα 2008, μονογραφία στη σειρά Ζητήματα Αστικής Ευθύνης, εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα, σ. XXII και 268.

6. «Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον Αστικό Κώδικα υπό το πρίσμα της αρχής της οικονομικής ενότητας», 2014, σ. 208 (XVII+190), Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν.Σάκκκουλας.

  

2. Άρθρα/Συμβολές:

1. Γενετική και προστασία της προσωπικότητας στην  «Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης»  2(1994),353-365

2.Ερμηνεία των άρθρων 1236, 1238-1243 ΑΚ στον Αστικό Κώδικα Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τόμος VI (Εμπράγματο Δίκαιο), Αθήνα 1985 καθώς και  των άρθρων 1860-1864 στον ίδιο Κώδικα, τόμος IX (Κληρονομικό Δίκαιο), Αθήνα 1996

3.Σχόλιο (στα γερμανικά) σε απόφαση του γερμανικού ακυρωτικού στον περιοδικό European Rewiew of Private Law No 4, 1999, 505-513

4.Einfluß des europäischen Rechts auf das griechische Zivilrecht, μελέτη στην Revue Hellenique de Droit International, 53 (2000), 277-292

5.«Πράξη εφαρμογής  πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με τον ν.1337/1983 και ακίνητο «αγνώστων ιδιοκτητών»" (γνωμοδότηση), ΝοΒ 50 (2002), 302-313

6..Παρέμβαση με θέμα την έννοια και τη λειτουργία της παροχής  «εγγύησης» στη διάταξη  του άρθρου 559 ΑΚ στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων (Κέρκυρα - Οκτώβριος 2002)  με  γενικό θέμα το νέο δίκαιο της πώλησης. Πρακτικά του Συνεδρίου, σ. 97 επ

7.Παρέμβαση σχετικά με τη νομική φύση του δικαιώματος στο domain name στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων (Διαδίκτυο και Αστικό Δίκαιο - Κομοτηνή 5-6 Νοεμβρίου 2004) (υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου)

8.Συμβολή με θέμα «Ιδιωτική ακίνητη περιουσία του Δημοσίου και δήλωσή της κατά το ν.1337/1983» στο Τιμητικό Τόμο Απόστολου Γεωργιάδη τόμ Α΄ σ. 949 επ. Αθήνα, 2005.

9..Σχόλιο (στα γερμανικά) σε απόφαση του βελγικού ακυρωτικού Cour de Cassation (Belgique) 2.9.2004)  στο περιοδικό European Review of Private Law No 5, 2005, 732 επ.

10.Ενημερωτικά σημειώματα (άνω των 100) σε αποφάσεις δικαστηρίων ουσίας στο περιοδικό Νομικό Βήμα (έτη 1998-2006)

11.Η λειτουργία της εγγυοδοσίας και της εγγυοδοτικής σύμβασης, ΧριΔ 2006, 961-966, προδημοσίευση από τον υπό έκδοση τόμο προς τιμή του Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως.

12.Ενημερωτικά σημειώματα και σχολιαστικές παρατηρήσεις σε αποφάσεις του ΑΠ στο περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (συνεχώς από το 2006, μέχρι σήμερα άνω των 50). 

13.Προϋποθέσεις σύστασης και απόκτησης νομικής προσωπικότητας του σωματείου, Συμβολή στο συλλογικό έργο  Δίκαιο νομικών προσώπων  liber amicorum  Φίλιππου Δωρή, 2010, § 18 σ.403-430. 

14.Παρέμβαση με θέμα «Το μέτρο της ευθύνης του εποπτεύοντος ανήλικο γονέα: η υποχρέωση για  εποπτεία του άρθρου 923 ΑΚ και η σχέση της με την υποχρεώση για επίβλεψη του άρθρου 1518 ΑΚ» σε  συνέδριο («Σύγχρονα ζητήματα Ελληνικού και Κυπριακού Δικαίου»)  στην Κύπρο (Λευκωσία, 30-31 Οκτωβρίου 2009), υπό δημοσίευση στο συλλογικό έργο «Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου:το οικογενειακό δίκαιο σε Ελλάδα και Κύπρο»                                

15. Η ευθύνη των γονέων σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 1531 ΑΚ, Τιμητικός Τόμος Μιχάλη Σταθόπουλου, τ. ΙΙ, Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2010, σσ. 3231-3243.

 16. Η διανομή ενοποιημένων ακινήτων (γνωμοδότηση) ΧρΙΔ ΙΑ (2011),224.

17. Ερμηνευτικά ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 1010 ΑΚ  («Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο»), συμβολή στον υπό έκδοση τόμο προς τιμή του Καθηγητή Ιωάννη Σπυριδάκη, δημοσιευμένο και σε ΧρΙΔ 2012,170.

18. Ερμηνεία των άρθρων 78 - 85 ΑΚ στο συλλογικό έργο Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, Αστικός .Κώδιξ – κατ’ άρθρο ερμηνεία, Γενικές Αρχές, 2Η έκδ. τόμος  ΙΑ, σ. 1001-1025.                     

19.. Ενημερωτικά σημειώματα και σχολιαστικές παρατηρήσεις (50) σε αποφάσεις του ΑΠ στο περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (2009-2015).

20. Η ελληνική συμμετοχή στα θέματα της οριζόντιας ιδιοκτησίας στο συλλογικό  έργο-τόμο με τον αντίστοιχο της ως άνω θεματικής τίτλο «condominium law»(editor: Cornelius Van Der Merwe)  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Common Core of the European Private Law,  Cambridge University Press  2015  (σ. 38=12 το γενικό μέρος και 26 το ειδικό,σε αγγλική γλώσσα).

21. Παρέμβαση στα γερμανικά («das Verhältnis zwischen dem  Kreditgeschäft und der Sicherunginsbesondere in Finanzkrisenzeiten»=) «η σχέση μεταξύ της πιστωτικής σύμβασης και της παρεχόμενης ασφάλειας, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης» στο Ελληνογερμανικό συμπόσιο των Νομικών Σχολών Αθήνας και Φραγκφούρτης (Αθήνα 24-25 Οκωβρίου 2013) με γενικό θέμα: «Διαμόρφωση, ερμηνεία και αναπροσαρμογή των συμβάσεων - Ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης», υπό δημοσίευση, στον τόμο που θα εκδοθεί με τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις του Συμποσίου από τον εκδοτικό οίκο «Mohr Siebeck Verlag».

 22. Το δικαίωμα αναγωγής  στη δημιουργούμενη οφειλή εις ολόκληρον στην πρόστηση (άρθρ. 922 ΑΚ). Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο Φίλιππου Δωρή,  2015, ΙΙ σ. 1741-1748.

23.Η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο, ΧρΙΔ 2015, 161-164

24. Το δικαίωμα επιφάνειας κατά τον ν.3986/2011 και η ρύθμιση του Α.Κ. για τα συστατικά, Συμβολή τον Τιμητικό Τόμο Ιωάννη Καράκωστα, υπό έκδοση.