Menu

Νομική Σχολή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σπουδές

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Διδακτορικό Νομικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ακαδημαϊκή  Θέση

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας

Α΄Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

 

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

panonikolo[at]gmail[dot]com

'Ωρες Γραφείου

 Πέμπτη 3-4μ.μ.  Ακαδημίας 47, 3ος όροφος

 Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Εφαρμογές Αστικού Δικαίου
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Introduction to Greek Civil Law

ΙΙ. Μεταπτυχιακό επίπεδο:

 • Αστική Ιατρική Ευθύνη
 • Σύγχρονες Εξελίξεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα
 • Σύγχρονα Ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου
 

Διοικητικό Έργο

Μέλος της ΟΜΕΑ

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Βιβλία:

 1. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα των συζύγων», εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1993, σ. 226εξαντλήθηκε και ανατυπώθηκε τέσσερις φορές.
 2. Η υπαναχώρηση στην πώληση, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2007, σ. 307
 3. Νομολογιακές εξελίξεις στα αποκτήματα των συζύγων, έκδ. Αντ. Σάκκουλα, α΄ εκδ. 2001, σ. 113, β΄ εκδ. 2004, σ. 123, γ΄ εκδ. 2011, σ. 154
 4. Συμβάσεις έντυπης έκδοσης και αναδρομική εφαρμογή του ν. 2121/1993, εκδ. Καστανιώτη, 1996, σ. 141
 5. Χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2006, σ. 50
 6. Ο Μακρυγιάννης Κριτής και Σωφρονιστής, εκδ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ, Αθήνα 1989, σ. 45
 7. Το κληρονομικό δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε., 2016, σ.257

2. Άρθρα/Συμβολές:

 1. The evolution of Greek case law on moral right, ΕΠΠΙ/ALAI, Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, Διεθνές Συμπόσιο-Αθήνα, 7 Μαϊου 2010, εκδ. Σάκκουλα, 2011, σ. 89-107
 2. Κοινή γονική Μέριμνα μετά το διαζύγιο. Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση; Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2011, σ. 335-356
 3. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων που εξαιρούνται από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κατά το άρθρο 1400 παρ. 3 ΑΚ, Τιμητικός Τόμος Πηνελόπης Αγαλοπούλου Ι, 2011, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σ. 991-1004
 4. Τύπος-Ακυρότητες  δικαιοπραξίας-Χρηστά ήθη, άρθρα 158-184 (εκτός αρ. 173), στη Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (ΣΕΑΚ), εκδ. Π. Ν. Σάκκουλας, 2010, σ. 288-328
 5. Ζητήματα από την άρνηση του γιατρού για λόγους συνείδησης και από τη συναίνεση του ανηλίκου σε ιατρικές πράξεις, κατά το νέο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας Τιμητικός Τόμος Μιχάλη Σταθόπουλου, 2010, σ. 1851-1869
 6. Σύμβαση έντυπης έκδοσης και διαδίκτυο, Τιμητικός Τόμος Γεωργίου Καλλιμόπουλου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2010, 413-434
 7. Περιπτώσεις εξουδετέρωσης της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τη νομολογία, Παρέμβαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστικολόγων, Θεσσαλονίκη 10-11-Οκτωβρίου 2008 και στον τόμο Πνευματική Ιδιοκτησία στην Ελληνική Θεωρία και Νομολογία, εκδ. Σάκκουλα, 2010, σ. 243-246
 8. Παρέμβαση στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ιωάννινα, 2006, στον τόμο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δικονομικό Δίκαιο», 2007, σ. 287-288.
 9. Ζητήματα από τη νομική φύση των κρυοσυντηρημένων γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων και από τη δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2006, σελ. 557-574
 10. Το αστικό δίκαιο στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου, 2004, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σ. 839-867
 11. Χαρακτηριστικά και λειτουργία των κριτηρίων του άρθρου 535 ΑΚ, στον τόμο  Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν.3043/2002), εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2004, σ. 127-130
 12. Δημοσίευση διαθήκης, άρθρα 1769-1780, στον Αστικό Κώδικα  Γεωργιάδη-Σταθόπουλου τ. ΙΧ, 1996, σ. 232-259
 13. Απόπειρα ερμηνευτικής προσέγγισης των στατιστικών ευρημάτων της έρευνας, στο  Η υιοθεσία ενηλίκων, επιμ. Θ. Παπαχρίστου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1994, σ. 89-120
 14. Ζητήματα από τη συγγένεια σε περίπτωση δανεισμού μήτρας και από τη γονιμοποίηση κρυοσυντηρημένου σπέρματος, σε Σύγχρονα Ζητήματα Αστικού Δικαίου, 1ο Συνέδριο Ναύπακτος 1994, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 1995, σ. 255-257
 15. Η κοινότητα βίου στο οικογενειακό δίκαιο, ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ  42 (1994), 1107-1133
 16. Οριακά ζητήματα βιοηθικής. Νομικές συνιστώσες. ΣΥΝΑΞΗ 68-1998/Οκτώβριος/Δεκέμβριος, σ. 60-73.
 17. Εκκλησία και δίκαιο σε μία εκκοσμικευμένη κοινωνία, περιοδικό Αναλόγιον, 4 (χειμώνας 2003), σ. 79, 94-105
 18. Συμμετοχή σωματείου σε εταιρία, ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ  49 (2001), 379-392
 19. Έκδοση συλλογών έργων τέχνης, καρτών, αφισών και η διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων, ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ, 2002, 1104-1108
 20. Προβληματισμοί για την απάλειψη του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Με αφορμή τις ΟλΣτΕ 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285,2286/2001,ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2002, 1015-1024
 21. Προβληματισμοί για την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης, ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ 1/2005, 193-198
 22. Σύμβαση έντυπης έκδοσης και διαδίκτυο, ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Θ/2009, 481-488
 23. Το ανυπόστατο του γάμου ομόφυλων προσώπων, ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ  57 (2009), 1075-1082
 24. Τα θρησκευτικά σύμβολα στο δημόσιο χώρο. Κριτήρια και προϋποθέσεις για τη δημόσια διαβούλευση, ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ 2/2010, 205-219
 25. Η νομολογία για το ηθικό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2010, 473-480
 26. Κοινή γονική Μέριμνα μετά το διαζύγιο. Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση; ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 2010, 1300-1309
 27. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων που εξαιρούνται από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κατά το άρθρο 1400 παρ. 3 ΑΚ, ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΑ/2011, 255-259
 28. Ζημιογόνος τεκνοποίηση (Wrongful birth) και προσβολή της προσωπικότητας των γονέων. «Ενοχικός» ατομοκεντρισμός ή οικογενειακός κοινοτισμός; ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 2011, 812-820
 29. Restrictions and contradictions of equality, Κοινωνική Θεωρία (Social Theory) 2/2012, σ. 113-136.
 30. Η κατάχρηση δικαιώματος στη βιομηχανική ιδιοκτησία (Εμπορική επωνυμία-Σήμα-Διακριτικός Τίτλος-Ευρεσιτεχνία) ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2012, 271-277.
 31. Ποιος έχει την ενεργητική νομιμοποίηση για τη δικαστική ρύθμιση ή τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2014, 229-23
 32. Η συμβολή της εθνικής νομολογίας στην ερμηνεία και εφαρμογή του Ν. 2121/1993, ιδίως ως προς την έννοια του προστατευόμενου έργου και τις ρυθμίσεις για τις συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης, ΔiΜΕΕ 2014, 21-27
 33. Ο αποκλεισμός των ομοφύλων από το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης του ν. 3719/2008 και η απόφαση της 7.11.13 του ΕΔΔΑ Βαλλιανάτος και άλλοι κατά Ελλάδας, ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 62/2014, 1785-1789
 34. Οι νέες ρυθμίσεις του γερμανικού αστικού κώδικα για την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και το ελληνικό δίκαιο (κοινό με Κ. Νούσια/Χ.Πρατικάκη, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2015, 205-2013
 35. Σύγκρουση δικαιωμάτων στο οικογενειακό δίκαιο, στον τόμο Σύγκρουση, εχθρότης και δίκαιο, τ. 7Β, 2015, 989-1028
 36. Είναι δυνατή κατά το ελληνικό δίκαιο η σύσταση μεταξύ συζύγων αστικής εταιρίας κοινοκτημοσύνης; Γνωμοδότηση, ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΕ/2015, 307-312
 37. Η εκτελεστότητα των συμφωνιών των συζύγων εν όψει λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2015, 699-701
 38. Αδικαιολόγητος πλουτισμός, εξασφάλιση αξιώσεων συμμετοχής στα αποκτήματα, αοριστία αγωγής, δωρεές μεταξύ συζύγων και αποζημίωση χρήσης οικογενειακής στέγης, Παρέμβαση, στον τόμο Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των Συζύγων μετά το Διαζύγιο, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας οικογενειακού Δικαίου, 2015, 49-53
 39. Ποιες δυνατότητες παρέχει το ελληνικό δίκαιο για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τα δάνεια σε ελβετικά φράγκα; ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 64/2016, 224-239
 40. Αυτοπροσδιορισμός, ισότητα και ιδιωτική αυτονομία, στον τόμο Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Κατάστασης-Ελληνικό Τμήμα, 2017, 145-15
 41. Αλληλεπίδραση της καταβολής διατροφής ανηλίκου με την επιμέλεια και την παρεμπόδιση της επικοινωνίας, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 2018, 689-694
 42. Η εφαρμογή του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) από τη νομολογία, ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΗ/2018, 90-94