ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοινώνονται στους φοιτητές της Νομικής Σχολής τα εξής:

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα 01.11.2021 έως και την Κυριακή 21.11.2021 μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής [http://www.law.uoa.gr– προπτυχιακές σπουδές – φοιτητικές υπηρεσίες - http://my-studies.uoa.gr].

Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές μπορούν να προβαίνουν σε τροποποίηση της δήλωσής τους.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έως και το 7οεξάμηνο φοίτησηςέχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και οκτώ (8) μαθήματα χειμερινών εξαμήνων διδασκαλίας.

Στα παραπάνω μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά προς αναβαθμολόγηση (υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αναβαθμολόγησης σε έξι (6) οποιαδήποτε μαθήματα από το 5ο εξάμηνο φοίτησης και άνω και δεν δικαιούνται συγγράμματα για τα μαθήματα αυτά).

Οι φοιτητές που βρίσκονται από το  8ο εξάμηνο φοίτησης και άνωέχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και δεκατέσσερα (14) μαθήματα, χειμερινών και εαρινών εξαμήνων διδασκαλίας.

Στα παραπάνω μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά προς αναβαθμολόγηση (υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αναβαθμολόγησης σε έξι (6) οποιαδήποτε μαθήματα).

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα υποχρεωτικής επιλογής μαθήματα:

α) Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών

β) Δίκαιο Περιβάλλοντος

γ) Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

δ) Δίκαιο και Οικονομία

θα δηλώνονται στην ηλεκτρονική δήλωση στην ενότητα που επιθυμεί ο κάθε φοιτητής και καμία αλλαγή δεν θα γίνεται από τη Γραμματεία της Σχολής.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων πρέπει αυτή υποχρεωτικά να αποθηκευτεί ηλεκτρονικά από όλους, προκειμένου να προσκομισθεί εάν ζητηθεί.

Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 το σύστημα θα κλειδωθεί από τη Γραμματεία και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων  ή τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας.

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στις φοιτητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, δηλαδή να έχουν ως όνομα χρήστη slw και τα επτά τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που δικαιούνται συγγράμματα θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.grγια να δηλώσουν συγγράμματα. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία θα συμπεριλάβουν κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. ( χειμερινό εξάμηνο διδασκαλίας ).

Η δήλωση των συγγραμμάτων στο σύστημα EUDOXUS θα πρέπει να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί ψευδούς δήλωσης.

Για την ανακοίνωση του Eυδόξου πατήστε εδώ

 

Από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής