ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Β' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μ-Ω)/ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΕΕ 2020 - 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                        
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
                    

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
Διδακτικό-εξεταστικό κλιμάκιο: 
Καθηγητής Δ. Τσικρικάς, Επ. Καθηγήτρια Φλ. Τριανταφύλλου

                                                                                             Αθήνα, 1.3.2021

    
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
(ΓΡΑΜΜΑΤΑ  Μ -Ω) 


Οι παραδόσεις στο υποχρεωτικό μάθημα του Η΄ Εξαμήνου «Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας» θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας CiscoWebexMeetings, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας, ως εξής: 

Κάθε Πέμπτη ώρα 09:00-11:00.
Κάθε Παρασκευή ώρα 14:00-16:00.

Έναρξη μαθημάτων: Πέμπτη 11 Μαρτίου

Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass των διδασκόντων, όπου θα αναρτώνται οι σύνδεσμοι για την παρακολούθηση των μαθημάτων.
Απαιτείται νέα εγγραφή στο eclass, ακόμη και για όσους φοιτητές είχαν εγγραφεί στο μάθημα κατά το παρελθόν.
Η σύνδεση για παρακολούθηση του μαθήματος θα γίνεται αποκλειστικά με τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή.