ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ Λ-Ω)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Κλιμάκιο Λ-Ω)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Διδάσκοντες: 

Χρ. Μυλωνόπουλος : Καθηγητής

Ν. Λίβος, Γ. Τριανταφύλλου, Ν. Δημητράτος : Επίκουροι Καθηγητές

 

Το μάθημα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Κλιμάκιο Λ-Ω) θα διδαχθεί διαδικτυακά κατά το εαρινό εξάμηνο 2021 ως ακολούθως:

 

Τετάρτη 11.00-13.00

Πέμπτη 17.00-19.00

Παρασκευή 14.00-16.00

Έναρξη παραδόσεων: Τετάρτη 10.3.2021

Για την έναρξη των φροντιστηριακών μαθημάτων θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Οι σύνδεσμοι για τις διαδικτυακές παραδόσεις θα αναρτηθούν  στο e-class. Oι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο e-class στμάθημα ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Λ-Ω) LAW 494 και να παρακολουθούν εκεί τις ανακοινώσεις.

Η σύνδεση για την παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται αποκλειστικά μέσω του πανεπιστημιακού λογαριασμού κάθε φοιτητή.