ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤ.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΔΙΚΑΣΤ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Διδάσκοντες: 

Αναπλ. Καθηγητής Δ. Κιούπης

Επίκ. Καθηγήτρια   Α. Λιούρδη

 

Το μάθημα της  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ θα διδαχθεί διαδικτυακά  κατά το εαρινό εξάμηνο 2021 ως ακολούθως:

 

Τετάρτη 15.00-16.00

Πέμπτη 15.00-17.00

 

Έναρξη παραδόσεων: Τετάρτη 10.3.2021

 

Οι σύνδεσμοι για τις διαδικτυακές παραδόσεις θα αναρτηθούν  στο e-class. Oι φοιτητέςθα πρέπει να εγγραφούν στο e-class  στo  μάθημα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  LAW 128 και να παρακολουθούν εκεί τις  ανακοινώσεις.

Η σύνδεση για την παρακολούθηση του μαθήματος θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του πανεπιστημιακού λογαριασμού κάθε φοιτητή.