ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

''ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ''ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ'' ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το νομικό περιοδικό «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) καλεί όσους προπτυχιακούς φοιτητές θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 4ο εξάμηνο σπουδών κατά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Συντακτική του Επιτροπή να προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. Tα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού efarmoges.dimosiou.dikaiou[at]gmail[dot]com.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα, μεταξύ άλλων, την έως τώρα βαθμολογία τους στα μαθήματα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (υποχρεωτικά και επιλογής) και προαιρετικώς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Διεθνούς Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφόσον έχει επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους), καθώς και τις εκπονηθείσες εργασίες, τη σχετική ερευνητική και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα, τη γνώση ξένων γλωσσών κ.ο.κ.

 

Η επιλογή των νέων μελών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης, στην οποία θα κληθούν όλοι οι αιτούντες μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των βιογραφικών. Σημειωτέον ότι κατά τη συνέντευξη θα πρέπει να επιδειχθεί αναλυτική βαθμολογία.

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

 

Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής

Οι Αρχισυντάκτες