ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΩΡΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η Καθηγήτρια κα Θεοδώρα Αντωνίου θα δέχεται τους φοιτητές/-τριες σε ακρόαση κάθε Τετάρτη 13:30 -14:30, στο γραφείο της (Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 6)