ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Καλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητέςπου πληρούν τιςπροϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου τους, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr, από τη Πέμπτη 09.11.2023 (και ώρα 08.00 π.μ.) έως και την Παρασκευή 17.11.2023 (και ώρα 15.00 μ.μ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναρτήσουν στην ως άνω πλατφόρμα μόνοτα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση προσωπικών στοιχείων εδώ.

β) Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή του διαβατηρίου.

γ) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Φοιτητικής Εστίας στην οποία θα αναγράφεται ότι έχει εκκενωθεί το δωμάτιο [αφορά όσους φοιτητές διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΠΑ)].

Επισημαίνεται ότι: Φοιτητές που έχουν αναβαθμολογήσει μαθήματα ή δεν επιθυμούν να υπολογισθεί/ούν στο βαθμό του πτυχίου βαθμοί επιπλέον επιλεγόμενων μαθημάτων, θα πρέπει να αναρτήσουν στο σχετικό πεδίο της  πλατφόρμας «δήλωση αναβαθμολόγησης/επιπλέον μαθημάτων» το ακόλουθο έγγραφο εδώ.

  • Θα υπάρχει επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η αίτησή είναι ελλιπής.
  • Επισημαίνεται ότι:Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων ορκωμοσίας και κατόπιν απενεργοποίησης του λογαριασμού σας στο my-studies (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας), θα μπορείτε να παραλάβετε βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Ακαδημίας 45) δια ζώσης τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Με την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας η ακαδημαϊκή ταυτότητα, το βιβλιάριο υγείας (εφόσον κατέχετε) και το τρίπτυχο (εφόσον κατέχετε) θα ακυρωθούν και δεν  επιτρέπεται η χρήση τους. Καλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητέςπου πληρούν τιςπροϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου τους, και υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας κατόπιν απενεργοποίησης του λογαριασμού τους στο my-studiesνα προσκομίσουν την  Ακαδημαϊκή ταυτότητα (ή τρίπτυχο) στη Γραμματεία της Σχολής (Ακαδημίας 45) Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00-13.00 π.μ.). Σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της μη δυνατότητας παράδοσής του λόγω απώλειας (ή κλοπής).

  • Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ορκωμοσίαςκαι  λαμβανομένων υπόψη του μεγάλου όγκου των αιτήσεων  θα ακολουθήσει επεξεργασία των αιτήσεων ορκωμοσίας (με σειρά προτεραιότητας)  που θα ολοκληρωθεί περίπου σε διάστημα είκοσι (20) ημερών.
  • Σχετικά με την τελετή της ορκωμοσίας θα ενημερωθείτε  μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής με νεότερη ανακοίνωση.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ EMAIL ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ EMAILΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Από τη Γραμματεία