ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 22.2.2024

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος "Δίκαιο Περιβάλλοντος" θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 12:00 - 14:00. Η εξέταση θα είναι γραπτή με ερωτήσεις ανάπτυξης.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τρέχουσα εξεταστική Φεβρουαρίου 2024, όπως παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο eClass https://eclass.uoa.gr/courses/LAW670/. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια της εξέτασης της 22ης Φεβρουαρίου θα αναρτώνται μόνον στο eclass.