ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ // ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος «Σεμινάριο Αστικού Δικαίου: Το δίκαιο της νόμιμης μοίρας στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και προοπτικές» θα αρχίσουν τη Δευτέρα 11.3.2024, 19:00 - 21:00.

Η εισαγωγική παράδοση θα λάβει χώρα διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mdbeadd399bac60444b1bb9da69924da8

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα να εγγραφούν στην ιστοσελίδα: https://eclass.uoa.gr/courses/LAW1071/

Κωδικός μαθήματος: LAW1825

Εφεξής οι ανακοινώσεις που αφορούν τη διδασκαλία θα αναρτώνται μόνο στην ιστοσελίδα του μαθήματος.