ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για περισσότερα πατήστε εδώ