ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΙΝΙΝΗ)

Για περισσότερα εδώ