ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

12.7.2024 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καλούνται στις 12/7/24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στην αίθουσα 5 σε προφορική εξέταση στην Πνευματική Ιδιοκτησία οι δικαιούμενες -οι προς τούτο.